سجاد صبور

تحصیلات

کارشناسی ارتباط تصویری

کارشناسی ارشد انیمیشن

تخصص‌ها

موشن دیزاینر

۳D جنرالیست

متخصص رسانه‌های نوین بصری

طراح گرافیک و تصویرساز دیجیتال

نرم افزارهای تحت تسلط

۳Ds Max

Cinema 4D

Mudbox

After Effects

Premiere

Animate

Photoshop

Illustrator

Resolume Arena

سوابق حرفه‌ای:

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک و بازرس انجمن از سال ۱۳۹۸

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﯾﻠﻨﺲ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮑﺲ، ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی و وﯾﮋواﻟﯿﺰﯾﺸﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی، ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  وب سایت و طراحی مالتی مدیا و نیومدیا – از سال ۱۳۸۰ تا اکنون

ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ده‌ها موشن گرافیکس – از سال ۱۳۸۰ تا اکنون

همکاری با وب سایت ۹۹designs با درجه platinum designer – top level designer  یکی از بزرگترین وبسایت های فری لنسینگ دنیا – از سال ۲۰۱۲ تا اکنون

تدریس خصوصی نرم افزارهای طراحی گرافیک، موشن گرافیکس و طراحی سه بعدی – از سال ۱۳۸۰ تا اکنون

مدرس درس جلوه های ویژه بصری دانشگاه صدا و سیما

مدرس درس گرافیک متحرک دانشگاه هنر شیراز

مدرس دوروس دانشگاهی (رسانه‌های نوین بصری و موشن گرافیکس) برای مقطع کارشناسی ارشد گرافیک (به عنوان استادیار) – از سال ۱۳۹۵ تا اکنون

مدرس در آموزشگاه ایده تا سال ۹۹

مدیریت کانون انیمیشن دانشگاه سوره – از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷

دبیر دومین جشنواره انیمیشن “بانگ بیداری بهار” در سال ۱۳۹۶

دبیر اولین جشنواره سراسری انیمیشن “بانگ پویایی” در سال ۱۳۹۷

عضو هیئت داوران جشنواره دانشجویی امید و یاری گری دانشگاه صدا و سیما در سال ۱۳۹۹

عضو شورای سیاست گذاری و دبیر اجرایی جشنواره هفت رنگ در سال ۱۳۹۸

عضو هیئت انتخاب بخش موشن گرافیکس هفتمین دوره جشنواره هنر برای صلح در سال ۱۳۹۸

مدیریت کانون انیمیشن دانشگاه سوره از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷

دبیر دومین جشنواره انیمیشن “بانگ بیداری بهار” در سال ۱۳۹۶

دبیر اولین جشنواره سراسری انیمیشن “بانگ پویایی ” در سال ۱۳۹۷

مدیریت بخش رسانه‌های دیجیتال استودیو طراحی اشراق – از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

(Web Design, New Media, Virtual Tour, 3D Design, Motion Graphics)

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﻬﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی ﺷﻔﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮑﺲ، ﻃﺮاح ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و ﺗﺪوﯾﻦ ۱۳۸۲ ﺗﺎ ۱۳۸۴

همکاری با شرکت تسهیل گستر در زمینه طراحی گرافیک وب و مالتی مدیا و موشن گرافیکس (طراحی تم گرافیکی و اینتروی بیش از ۱۰۰ وبسایت اینترنتی ) ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

ﺑﺮﮔﺰاری ورﮐﺸﺎپ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺼﺮی و ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮑﺲ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ دانشگاه هنر تهران، دانشگاه صدا و سیما، ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﻨﻮرس، داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮره ﺗﻬﺮان و ﮔﭗ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺗﺒﺮﯾﺰ

سوابق حضور در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها

برگزیده International Motion Arts Awards 1 در بخش موشن گرافیکس (نیویورک ۲۰۱۲)

حضور در ۲nd international motion festival Cyprus (قبرس ۲۰۱۳)

کاندید دریافت جایزه بخش موشن گرافیک در نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیون ایران (همدان ۱۳۹۷)

حضور در دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با اثر مدیو مپینگ سه بعدی “آب و زندگی” (فرهنگستان هنر – ۱۳۹۶)

کسب مقام سوم در جشنواره موشن گرافیکس شهر فرنگ

برگزیده نمایشگاه موشن گرافیک ۹۴ (خانه هنرمندان تهران – ۱۳۹۴)

برگزیده و تقدیر شده در یازدهمین دوره نمایشگاه پوستر اسماء الحسنی (خانه هنرمندان تهران – ۱۳۹۴)

حضور در رقابت های تخصصی مهارت سنجی فناورد در بخش طراح رابط کاربری و کسب گواهی مهارت از طرف انجمن نخبگاه دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۹۴)

حضور در رقابت‌های تخصصی مهارت سنجی فناورد در بخش گرافیک – تبلیغات (۱۳۹۵)

دانشجوی برگزیده آموزشی در سومین و چهارمین دوره جشنواره برگزیدگان دانشجویی دانشگاه نبی اکرم (۱۳۹۲ و ۱۳۹۴)

حضور در اولین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال (تبریز – ۱۳۹۴)

حضور در نمایشگاه‌های گروهی گپ گرافیک تبریز و دانشگاه نبی اکرم در زمینه طراحی گرافیک (تبریز – ۱۳۹۴)

برگزاری نمایشگاه موشن گرافیکس و رسانه‌های نوین (کافه گالری تماشاخانه ایرانشهر – ۱۳۹۶)