مرتضی یزدانی

مرتضی یزدانی

مدرس کارگاه طراحی فیگوراتیو ۲ در زیما

تحصیلات

کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه تهران

فعالیت های مرتضی یزدانی

مدرس دانشگاه

عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران

عضو پیوسته انجمن تصویرگران ایران

نمایشگاه انفرادی نقاشی

ریختار، گالری ماه، تهران – ۱۳۹۵

حیران بازی، گالری شیرین، تهران – ۱۳۹۲

گالری هما،تهران – ۱۳۸۸

نمایشگاه های گروهی

نمایشگاه گروهی، واقعیت مبهم، گالری فرمانفرما ۱۳۹۳

نمایشگاه سی نما، کیارستمی، سینما چارسو ۱۳۹۵

نمایشگاه آبی ایرانی، موزه هنرهای معاصر اهواز ۱۳۹۴

نمایشگاه نقاشی، روند، گالری پنجره، تهران ۱۳۹۴

نمایشگاه نقاشی، بی نشان، گالری علیها، تهران ۱۳۹۴

نمایشگاه نقاشی، تختی، گالری شیرین، تهران ۱۳۹۳

نمایشگاه نقاشی، از اهالی امروز( به بهانه زادروز فروغ فرخزاد)، گالری ویستا، تهران ۱۳۹۲

نمایشگاه تصویرسازی، خانه هنرمندان، تهران ۱۳۹۲

نمایشگاه نقاشی، بازی، گالری شیرین، تهران ۱۳۹۱

نمایشگاه نقاشی، شصتمین سالگرد تاسیس هنرستان هنرهای زیبا، موزه هنرهای معاصر، تهران ۱۳۹۱

نمایشگاه نقاشی، راهروی هنرهای زیبا، خانه هنرمندان، تهران ۱۳۹۱

نمایشگاه نقاشی، گالری برگ، تهران ۱۳۸۹

نمایشگاه نقاشی، گالری تهران، تهران ۱۳۸۸

منتخب نسل نو، پردیس سینمای ملت، تهران ۱۳۸۸

منتخب نسل نو، گالری آبی کاخ نیاوران، تهران ۱۳۸۷

و…