مرضیه بقایی

مرضیه بقایی

مدرس کارگاه طراحی فیگوراتیو در خانه هنر زیما

تحصیلات

کارشناسی گرافیک از دانشگاه هنر

کارشناسی ارشد تصویرسازی  از دانشگاه هنر و معماری

متولد:۱۳۶۲ تهران

نمایشگاه ها

شرکت در نمایشگاه گروهی دانشجویان و اساتید دانشگاه هنر در گالری برگ ۱۳۸۳

شرکت در نمایشگاه گروهی هنر جویان خانه هنر لوتوس در گالری لاله۱۳۸۴

شرکت در نمایشگاه گروهی هنر جویان خانه هنر لوتوس در گالری مهرین۱۳۸۵

شرکت در نمایشگاه خانه در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان۱۳۸۵

شرکت در نمایشگاه نقاشی های کوچک گالری آریا ۱۳۹۰

شرکت در نمایشگاه نقاش های کوچک در گالری آریا ۱۳۹۱

منتخب داوران در نمایشگاه مرز سپید جشنواره پرسبوک خانه هنرمندان ۱۳۹۱

شرکت در نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران  خانه ی هنرمندان ۱۳۹۲

شرکت در نمایشگاه گروهی تصویرسازی گالری لاله۱۳۹۳

شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی  گالری لاله ۱۳۹۴

شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی  گالری لاله ۱۳۹۵

شرکت  در نمایشگاه انجمن نقاشان ایران در خانه ی هنرمندان ۱۳۹۵

شرکت در نمایشگاه تصویر سازی در مجموعه ی شناخت ۱۳۹۵