نمونه کارهای نسیم بهاری

حرفه تصویرگری

مدرس: نسیم بهاری

طول دوره: ۸ جلسه ۳ ساعته


تصویر سازی امروز نه تنها به حیطه کتاب و نشر محدود نمی‌شود، بلکه گستره وسیعی از ارتباط بصری را شامل می‌شود که هرروز و همه جا پیش چشم بیننده است.

در کلاس “حرفه‌ی تصویرگری” با اصول تصویرسازی حرفه ای آشنا می‌شویم و راهی را طی می‌کنیم که یک تصویرگر حرفه‌ای می‌پیماید. در این مسیر پروژه تصویرگری را از زمان پذیرفتن سفارش تا تحویل نهایی آن، مرحله به مرحله در قالب یک کار کلاسی پیش می‌بریم.

این روند شامل ایده پردازی، انجام پیش طرح‌های اولیه، راه‌های رسیدن به ایده خلاق، اجرای کار و خروجی گرفتن نهاییِ اثر در نرم افزار  و نحوه‌ی ارائه کار است. همچنین درباره معرفی خود به عنوان تصویرگر و ارائه آثارمان، طرز برخورد با سفارش دهنده، تنظیم قرارداد و جزئیاتی مانند پیش پرداخت و … خواهیم آموخت.