ورکشاپ پرورش نگاه

مدرس: حمید هادی نژاد

طول ورکشاپ: ۱ جلسه ۴ ساعته


تمامی هستی چیدمانی است از گفتمان انرژی های شنیداری و دیداری. تصاویر از انرژی سرشار هستند و هر آنچه که در قالب عناصر دیداری جلوه می کند قابل بیان و تغییر است.
سطح، خط، رنگ و بافت مهمترین عناصر دیداری هستند اما با جابجایی زاویه و تغییر وسعت دید ماهیتشان دگرگون می شود. و انرژی هر عنصر هنگام دیدار با عناصر دیگر روی آنها تاثیر میگذارد. این انرژیها دارای صدا و آهنگ هستند، هر نوعی از بیان، شکل، صدا و همچنین ویژگی های کلامی دارد.  حیطه ی عناصر دیداری برای ورود دارای کلیدی است و آن فهم زبان این حیطه است.
هدف از این ورکشاپ، پرورش دیدن و حتی شنیدن عناصر است.


اگر اینستاگرامی هستید آخرین اخبار و آفرها را دنبال کنید zimaarthouse@