مانلی منوچهری

مدرس تصویرسازی کتاب در زیما

متولد :تهران ١٣۵٣

تحصیلات

دیپلم ارتباط تصویری(هنرستان هفده شهریور) ١٣٧١

کارشناسی ارتباط تصویری (دانشگاه هنر ) تهران ، ١٣٧۶

کارشناسی ارشد تصویر سازی (دانشگاه تهران) ، ١٣٨٠

سوابق کاری و حرفه ای مانلی منوچهری

١۴ سال تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزشی تهران

دانشکده تربیت فنی دختران شریعتی تهران ١٣٨١-١٣٧٩

دانشگاه هنر (دانشکده پردیس کرج) ١٣٧٩ و ١٣٨۴

دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکز) ٨٢-١٣٨١

دانشگاه تهران (دانشکده هنرهای زیبا) ٨۵-١٣٨٢

دانشگاه علمی کاربردی واحد ١٠ تهران ( رهیافت ) از ١٣٨۵ تا کنون

انجمن فرهنگی هنری تصویرگران از ١٣٨۶ تا کنون

آموزشگاه ایده از ١٣٩٣

سرپرست  work shop با عنوان تصویرسازی افسانه ،آموزشگاه سرزمین باران ١٣٨٧

سرپرست work shop برای اعضای وابسته ی انجمن فرهنگی هنری تصویرگران ، خانه هنرمندان ایران  ١٣٨٧

سرپرست  work shop  با عنوان تصویرگری ادبیات کهن ،آموزشگاه سرزمین باران  ١٣٨٩

سرپرست کارگاه آموزشی برای مربیان در همایش (کودک -مربی-خلاقیت ) با عنوان (نگاه نو در خلق تصاویر برای کودکان ) اصفهان . ١٣٩١

نمایشگاه ها

–  شرکت در ٣۵ نمایشگاه گروهی در زمینه ی تصویرسازی ،نقاشی و چاپ دستی در ایران

–  شرکت در نمایشگاه سارمده ،ایتالیا   پاییز ١٣٨۶

–  شرکت در نمایشگاه منتوا ،   ایتالیا   بهار ١٣٨٧

–  شرکت در نمایشگاه تصویرسازی شاهنامه  ،برگزار کننده :انستیتو گوته ،نمایشگاه کتاب تفلیس  ،گرجستان   ٢٠١۴

–  شرکت در نمایشگاه تصویرگری :تصویری از ایران ،برگزار کننده IBBY دانمارک   ٢٠١۵

-طراحی و نظارت بر اجرای سه پروژه ی نقاشی دیواری ،زیبا سازی شهر تهران : بزرگراه بسیج ١٣٩٠ ،دیوار شیرخوارگاه آمنه ١٣٩١ ،خیابان جانبازان غربی ١٣٩۴ .

کارگاه های آموزشی(work shops)

-شرکت در work shop تصویرسازی به سرپرستی لیندا ولفزگروبر. کانون پرورش فکری  ،پاییز ١٣٨۴

-شرکت در work shop برای تصویرسازی کتاب آشپزی ایرانی به سرپرستی لینداولفز گروبر  ،کانون پرورش فکری ،بهار ١٣٨۵

-شرکت در work shop نقاشی (زنان نقاش معاصر ایران)  ،فرهنگسرای بانو ،پاییز ١٣٨۵

-شرکت در work shop  تصویرسازی عاشورا ،فرهنگسرای بهمن ،١٣٨۵

-شرکت در work shop تصویرسازی با موضوع سیمرغ ،با حضور پاتریک بنسون ،خانه ی هنرمندان ایران ،بهمن ١٣٨۵

-شرکت در work shop برای تصویرسازی کتاب آشپزی ایتالیایی ،با حضور الساندرا چیماتاریبوس ،باغ سفارت ایتالیا .بهار ١٣٨٧

عضویت ها و جوایز

-عضو انجمن فرهنگی هنری تصویرگران

-عضو شورای کتاب کودک

-عضو و داور کمیته ی جوایز شورای کتاب کودک

٨٩ -١٣٨۶ و پاییز ١٣٩٣ تا کنون

-عضو هیأت انتخاب و داور در دومین نمایشگاه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان ،کانون پرورش فکری ،١٣٨٠

-عضو هیأت  انتخاب و داور نمایشگاه نقاشی کودکان و نوجوانان  ،شرکت استدلر ١٣٨٣

-عضو هیأت انتخاب و داور در بخش نقاشی کودکان ونوجوانان در بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد هانس کریستین اندرسن. فروردین ١٣٨۴

-عضو هیأت انتخاب و داور در بخش تصویرسازی کودکان با نیازهای ویژه ،شورای کتاب کودک  ،١٣٨٩

-عضو هیأت انتخاب و داور در نمایشگاه تصویر سازی (افدستا ) ، شیراز ،اردیبهشت ١٣٩۴

-تصویر گری ١٨ عنوان کتاب : (همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،انشارات علمی فرهنگی ،انتشارات پیدایش ،نشر نظر ،نشر ویدا ،نشر چکه ،دفتر پژوهش های علمی و فرهنگی و …)

-برگزیده ی شورای کتاب کودک  در دویستمین سال تولد هانس کریستین اندرسن برای تصویرسازی داستان “پری دریایی کوچک ” ،تهران ،خانه ی هنرمندان ایران . فروردین ١٣٨۴

-نفر دوم در اولین جشنواره ی شاهکارهای ادبی برای تصویرسازی غزلیات شمس ،تهران ،فرهنگسرای  نیاوران  ،١٣٨۶

-نفر اول در سومین جشنواره ی کتاب های درسی ،تهران ،مجموعه ی فرهنگی صبا   ١٣٨٧

-برگزیده ی جشنواره ی کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری برای تصویرسازی کتاب نقاشان چینی و رومی ١٣٨٧

-جایزه ی ویژه ی شورای کتاب کودک برای کتاب نوروز ۱۳۸۹

-جایزه تشویقی شورای کتاب کودک  برای کتاب فریاد یوز پلنگ  ١٣٩٢

-برگزیده ی شورای کتاب کودک برای کتاب زال و سیمرغ  ١٣٩٣