حمید هادی نژاد

حمید هادی نژاد

مدرس ورکشاپ “پرورش نگاه” در زیما

نقاش


سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل هنرستان تجسمی و دانشگاه آزاد رشته نقاشی


سوابق شغلی

عضو انجمن نقاشان برلین

حضور دائمی ۸ اثر در گالری اکپرسیونیستهای آلمان از سال ۲۰۰۱


نمونه کارها


نمایشگاه ها

گالری افرند ۱۳۶۸

گالری سیحون ۱۳۶۹

گالری برگ ۱۳۷۰

گالری سعد آّباد ۱۳۷۲

گالری سپهری ۱۳۷۲

گالری سیحون ۱۳۷۴

گالری سیحون ۱۳۷۵

گالری سعدآباد ۱۳۷۵

گالری ا . ۷۲ برلین ۱۳۷۹

گالری paleo برلین ۱۳۸۱

گالری nierendorf برلین ۱۳۸۶

گالری kultur برلین ۱۳۸۶

گالری سیحون ۱۳۹۰

گالری الهه ۱۳۹۱

گالری ۷۲ . ا برلین ۱۳۹۳

گالری سهراب “نمایشگاه واقعیت به شکل دیگر” . ۲۰۱۶


برخی از گفت گو ها و اخبار منتشر شده از حمید هادی نژاد را در لینک های زیر مطالعه کنید:

عنصر خط بر من حکومت می‌کند / حمید هادی نژاد از طراحیی ها و آثارش در آلمان می‌گوید.

˝نشانی‌های نرفته˝ در گالری افرند

در این روزگار تاریخ و جغرافیا زخمی شده‌اند / حمید هادی‌نژاد از نمایشگاه ˝رقص مرگ˝ می‌گوید

انسان‌های مسخ شده روی بوم نقاشی

«انسان بی تاریخ» روی بوم نقاشی شد

انسان بی تاریخ به نمایش گذاشته شد

انسان‌های بی‌هویت را اینجا تماشا کنید