ورکشاپ آشنایی با رجال نگارگری ایران

سلسله کارگاه های آشنایی با رجال تاریخ نگارگری ایرانی

مدرس: علی رفیع

طول ورکشاپ: ۲ جلسه ۴ ساعته

ظرفیت: ۱۰ نفر


یک شخصیت هنری را چطور باید معرفی کرد؟ و یا به طور واضح تر برای آشنایی با یک شخصیت هنری باید به دنبال چه چیزهایی رفت؟ این پرسش ها از اصلی ترین پرسش های تاریخ هنری است که پاسخی به نسبت ساده دارند.
تاریخ هنر، مجموعه دانستنی های ما درباره شیوه های هنری گذشتگان است. پس هر شخصیت هنری بایستی از زاویه شیوه های هنری که در آثار خود به کار برده است مطالعه کرد. چیزی فراتر از تاریخ تولد و مرگش و یا مختصری از زندگینامه اش.
در این سلسله کارگاه ها تلاش می کنیم تا چنین رویکردی را درباره شخصیت های  هنری ایران دنبال کنیم و در کنار ارائه سرگذشت آنها، به شیوه ایی کارگاهی به آنالیز عناصر بصری، تکنیک های اجرا و ویژگی های سبکی آثارشان بپردازیم.


کارگاه نخست: سلطان محمد
جلسه نخست
–  آشنایی مقدماتی با مکتب تبریز
–  زندگی نامه سلطان محمد
–  مرور آثار
جلسه دوم
–  تحلیل عناصر بصری (به صورت کارگاهی): ترکیب بندی، پالت رنگ، تکنیک های پرداخت و ساخت و ساز، تنوع فیگوراتیو
–  تحلیل عناصر موضوعی – محتوایی