ادبیات

کارگاه نویسندگی برای تصویرگران

مدرس: مسعود ناصری

طول دوره: 8 جلسه 3 ساعته


مختصری درباره کارگاه نویسندگی برای تصویرگران

 


اگر اینستاگرامی هستید آخرین اخبار و آفرها را دنبال کنید zimaarthouse@