برای آشنایی بیشتر با محتوای ورکشاپ و رزومه اساتید بر روی لینک های زیر کلیلک بفرمایید:

 

ورکشاپ “طراحی تیتراژ از ایده تا اجرا” با تدریس “مهران گل محمدی

تاریخ برگزاری جلسه اول: 96/2/21 ساعت: 2:00 – 5:00

تاریخ برگزاری جلسه دوم: 96/2/28 ساعت: 2:00 – 5:00


 

ورکشاپ “هنردرمانی با محوریت هنرهای بصری” با تدریس “مهسا حکاک خادم

تاریخ برگزاری: 95/12/11 ساعت 10 – 13:30 یا 16:30 – 20:00


ورکشاپ جدید “آبجکت انیمیشن” با تدریس “سروش دیانتی

تاریخ برگزاری جلسه اول: 95/5/14 ساعت: 9:30 – 13:30

تاریخ برگزاری جلسه دوم: 95/5/21 ساعت: 9:30 – 13:30


ورکشاپ پیشین “آبجکت انیمیشن” با تدریس “سروش دیانتی

تاریخ برگزاری جلسه اول: 95/4/3 ساعت: 9:30 – 13:30

تاریخ برگزاری جلسه دوم: 95/4/10 ساعت: 9:30 – 13:30


ورکشاپ “آشنایی با رجال نگارگری ایران” با تدریس “علی رفیع

تاریخ برگزاری جلسه اول: 95/4/24 ساعت: 09:00- 11:30

تاریخ برگزاری جلسه دوم: 95/4/31 ساعت: 09:00- 12:00


ورکشاپ “پرورش نگاه” با تدریس “حمید هادی نژاد

تاریخ برگزاری: 95/3/27 ساعت: 9:30 – 13:30

پرورش نگاه - حمید هادی نژاد