برای آشنایی بیشتر با محتوای ورکشاپ و رزومه اساتید بر روی لینک های زیر کلیلک بفرمایید:

 

ورکشاپ “طراحی تیتراژ از ایده تا اجرا” با تدریس “مهران گل محمدی

تاریخ برگزاری جلسه اول: ۹۶/۲/۲۱ ساعت: ۲:۰۰ – ۵:۰۰

تاریخ برگزاری جلسه دوم: ۹۶/۲/۲۸ ساعت: ۲:۰۰ – ۵:۰۰


 

ورکشاپ “هنردرمانی با محوریت هنرهای بصری” با تدریس “مهسا حکاک خادم

تاریخ برگزاری: ۹۵/۱۲/۱۱ ساعت ۱۰ – ۱۳:۳۰ یا ۱۶:۳۰ – ۲۰:۰۰


ورکشاپ جدید “آبجکت انیمیشن” با تدریس “سروش دیانتی

تاریخ برگزاری جلسه اول: ۹۵/۵/۱۴ ساعت: ۹:۳۰ – ۱۳:۳۰

تاریخ برگزاری جلسه دوم: ۹۵/۵/۲۱ ساعت: ۹:۳۰ – ۱۳:۳۰


ورکشاپ پیشین “آبجکت انیمیشن” با تدریس “سروش دیانتی

تاریخ برگزاری جلسه اول: ۹۵/۴/۳ ساعت: ۹:۳۰ – ۱۳:۳۰

تاریخ برگزاری جلسه دوم: ۹۵/۴/۱۰ ساعت: ۹:۳۰ – ۱۳:۳۰


ورکشاپ “آشنایی با رجال نگارگری ایران” با تدریس “علی رفیع

تاریخ برگزاری جلسه اول: ۹۵/۴/۲۴ ساعت: ۰۹:۰۰- ۱۱:۳۰

تاریخ برگزاری جلسه دوم: ۹۵/۴/۳۱ ساعت: ۰۹:۰۰- ۱۲:۰۰


ورکشاپ “پرورش نگاه” با تدریس “حمید هادی نژاد

تاریخ برگزاری: ۹۵/۳/۲۷ ساعت: ۹:۳۰ – ۱۳:۳۰

پرورش نگاه - حمید هادی نژاد