تجربه های تصویری

مدرس: کیوان عسگری

طول دوره: 10 جلسه 3 ساعته

تاریخ شروع: 10 آبان

مهلت ثبت نام: 9 آبان

هزینه دوره: 420000 تومان


مختصری درباره کارگاه تجربه های تصویری

هر هنرجو لازم است پس از گذراندن دوره های آموزشی اولیه، علاوه بر پیش بردن فضای کاری اش ، آن را گسترش دهد. این امر متاًسفانه در شیوه های آموزشی کشور ما اتفاق نمی افتد.
هنرمندان در طول تاریخ توانسته اند از طریق هنر، بخش های پنهان و پیچیدگی های درونی خود را کشف کنند، به چرایی تفکرشان دربارۀ زندگی برسند و دلیل انتخاب ها و شکل و شیوۀ زندگی شان را بیابند.
ما برای اولین بار این فضای ناشناخته را به صورت حقیقی و به دور از توهم ،در کارگاه تجربه های تصویری لمس خواهیم کرد.
برای کشف دلیل گام نهادن در مسیر هنر ،لازم است از خودتان و حقیقت وجودتان رمزگشایی کنید و در واقع، اندیشۀ خویش را به تصویر بکشید.در این صورت ، مخاطب ، شما را در کارتان می بیند و تمایل پیدا می کند که بخشی از وجود شما را ، که در واقع همان اثر هنری شماست ،بخرد و نزد خود داشته باشد.
این کارگاه به شما کمک می کند که در مسیر پیشبرد کار هنری ،درونتان را آزاد کنید.تنها در این صورت است که از کارتان رضایت خواهید داشت و در پی آن ،به مخاطب اثر خود فرصت تفکر خواهید داد.
در این مسیر، فقط نکاتی می تواند ما را تجهیز کند و یاری مان دهد که از جنس درون ما باشد. هنر این قابلیت را دارد که جنبه های درونی ما را به اثری دیدنی در برابر چشم مخاطب تبدیل کند. شما در صورتی که بتوانید زوایای درونی خود را ببینید و بررسی کنید، می توانید بر مبنای آنها آگاهانه پیش بروید.
ما در کارگاه تجربه های تصویری، از شیوۀ ابداعی یونگ یعنی تداعی آزاد معانی استفاده می کنیم که در ارتباط خودآگاه با ضمیر پنهان است. تداعی آزاد معانی را از طریق تصویر و در چالش با خودآگاه و ارتباط آن با ضمیر پنهان به کار می گیریم. در این مسیر، هر هنرجو تجربه ای بسیار منحصر به فرد خواهد داشت و بر مبنای آن، کار خود را پیش خواهد برد.


پیش نیاز شرکت در کارگاه تجربه های تصویری:

– دانستن دروس پایه هنرهای تجسمی (طراحی، ترکیب بندی، رنگ شناسی)