طرح تخفیفی هنرجویان زیما

با ثبت نام در مدرسه تخصصی تصویرسازی زیما، از شرایط و تخفیف‌های ویژه هنرجویان بهره مند شوید.

هر کدام از دو مورد زیر برای شما هنرجوی عزیز منجر به ثبت امتیاز می‌شوند:

1) هر ثبت نامی که در زیما انجام دهید (به نسبت درس ثبت نام شده)

2) معرفی دوره ها و کارگاه های زیما به دوستانتان و ثبت نام ایشان در زیما

  • امتیازها معادل تخفیف در شهریه کارگاه ها هستند که برای ثبت نام های بعدیِ شما در همان ترم و حداکثر ترم بعد قابل استفاده اند.
  • اگر در یک ترم دو ثبت نام یا بیشتر انجام دهید می توانید از امتیاز ثبت نام اول برای ثبت نام های بعدیِ همان ترم استفاده کنید.

ثبت نام کارگاه اول: ثبت امتیاز

ثبت نام کارگاه دوم: استفاده از تخفیفِ امتیاز ثبت شده و ثبت امتیاز جدید

ثبت نام کارگاه سوم: استفاده از تخفیف امتیاز ثبت شده و ثبت امتیاز جدید

برای اطلاعات بیشتر با زیما در تماس باشید