عکاسی و فتو آرت

فتو آرت: هنر عکاسی

مدرس: کیوان عسگری

طول دوره: ۳ ترم – هر ترم ۱۲ جلسه ۲ ساعته

کشف ، درک و گسترش  “فردیت انسان” همواره ، غایت ، نهایت  و مهم ترین  امر  در “شناخت خود” محسوب می شود  . از این رو درک مفاهیم و معانی آشکار و پنهان و همچنین خصوصیات ذاتی ، ظاهری و باطنی هر شخص ، شاید ،  از مهم ترین و با اهمیت ترین دستاوردهای زندگی او ست  . به همین دلیل در طول تاریخ هنر دیده و شنیده ایم که : هنرمندان راستین کو شیده اند تا به مدد کشف جوهره وجودی و موجودیت خود درک متفاوتی از جهان پیرامون به دست آورند   . یونگ می گوید :کسی که به ظاهر و بیرون می نگرد، در خواب است و آن که درون را می نگرد، آگاه و بیدار است.  در این میان “عکاسی”و”رسانه عکس” نیز به مثابه یکی از موثرترین شیوه های “ثبت” لحظات می تواند  به موارد “پیدا “و یا به عوامل “پنهان ” بپردازد و خصوصیات فرد را در جهت “آگاهی “شناخته  و آن را آشکار سازد . در “فتو آرت ”  آن چه بسیار پر اهمیت است ، گاهی چگونه نگریستن است ، نه آنچه  موجود است و به نظر میرسد.  در این مسیر مراحل کشف و شهود و تفکر هنرمند است که عکسی را یکتا و بی همتا می سازد  و دست پنهان “خود درونی “ست که انتخاب کرده ، دگرگون میسازد و پرداخت می کند . “کیوان عسگری “

دوره عکاسی خانه هنر زیما با عنوان “فتو آرت”  شامل ۳ ترم ۱۲ جلسه ای است.

ترم اول: مفاهیم اولیه عکاسی شامل آشنایی با کارکرد دوربین، انواع لنز، نورسنجی و نوردهی، ایزو و …

ترم دوم: آشنایی با نرم افزارهای ادیت عکس

ترم سوم: کارگاه طرح جامع. در این ترم هنرجویان یک پروژه عکاسی انتخاب می کنند و در طول ترم با کمک استاد راهنما آن را پیش می برند و به پایان می رسانند.

*** آثار نهایی این دوره در یک نمایشگاه ارائه خواهد شد.

داشتن یک دوربین با قابلیت تنطیم دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو برای هر هنرجو لازم است.


اگر اینستاگرامی هستید آخرین اخبار و آفرها را دنبال کنید zimaarthouse@