مرتضی یزدانی

مرتضی یزدانی

مدرس کارگاه طراحی فیگوراتیو 2 در زیما

تحصیلات

کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه تهران

فعالیت های مرتضی یزدانی

مدرس دانشگاه

عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران

عضو پیوسته انجمن تصویرگران ایران

نمایشگاه انفرادی نقاشی

ریختار، گالری ماه، تهران – 1395

حیران بازی، گالری شیرین، تهران – 1392

گالری هما،تهران – 1388

نمایشگاه های گروهی

نمایشگاه گروهی، واقعیت مبهم، گالری فرمانفرما 1393

نمایشگاه سی نما، کیارستمی، سینما چارسو 1395

نمایشگاه آبی ایرانی، موزه هنرهای معاصر اهواز 1394

نمایشگاه نقاشی، روند، گالری پنجره، تهران 1394

نمایشگاه نقاشی، بی نشان، گالری علیها، تهران 1394

نمایشگاه نقاشی، تختی، گالری شیرین، تهران 1393

نمایشگاه نقاشی، از اهالی امروز( به بهانه زادروز فروغ فرخزاد)، گالری ویستا، تهران 1392

نمایشگاه تصویرسازی، خانه هنرمندان، تهران 1392

نمایشگاه نقاشی، بازی، گالری شیرین، تهران 1391

نمایشگاه نقاشی، شصتمین سالگرد تاسیس هنرستان هنرهای زیبا، موزه هنرهای معاصر، تهران 1391

نمایشگاه نقاشی، راهروی هنرهای زیبا، خانه هنرمندان، تهران 1391

نمایشگاه نقاشی، گالری برگ، تهران 1389

نمایشگاه نقاشی، گالری تهران، تهران 1388

منتخب نسل نو، پردیس سینمای ملت، تهران 1388

منتخب نسل نو، گالری آبی کاخ نیاوران، تهران 1387

و…