مرضیه بقایی

مرضیه بقایی

مدرس کارگاه طراحی فیگوراتیو در خانه هنر زیما


تحصیلات

کارشناسی گرافیک از دانشگاه هنر

کارشناسی ارشد تصویرسازی  از دانشگاه هنر و معماری

متولد:1362 تهران


نمونه کار مرضیه بقایی


نمایشگاه ها

شرکت در نمایشگاه گروهی دانشجویان و اساتید دانشگاه هنر در گالری برگ 1383
شرکت در نمایشگاه گروهی هنر جویان خانه هنر لوتوس در گالری لاله1384
شرکت در نمایشگاه گروهی هنر جویان خانه هنر لوتوس در گالری مهرین1385
شرکت در نمایشگاه خانه در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان1385
شرکت در نمایشگاه نقاشی های کوچک گالری آریا 1390
شرکت در نمایشگاه نقاش های کوچک در گالری آریا 1391
منتخب داوران در نمایشگاه مرز سپید جشنواره پرسبوک خانه هنرمندان 1391
شرکت در نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران  خانه ی هنرمندان 1392
شرکت در نمایشگاه گروهی تصویرسازی گالری لاله1393
شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی  گالری لاله 1394
شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی  گالری لاله 1395
شرکت  در نمایشگاه انجمن نقاشان ایران در خانه ی هنرمندان 1395
شرکت در نمایشگاه تصویر سازی در مجموعه ی شناخت 1395