مرضیه بقایی

مرضیه بقایی

مدرس کارگاه طراحی فیگوراتیو در خانه هنر زیما

تحصیلات

کارشناسی گرافیک از دانشگاه هنر

کارشناسی ارشد تصویرسازی  از دانشگاه هنر و معماری

متولد:1362 تهران

نمایشگاه ها

شرکت در نمایشگاه گروهی دانشجویان و اساتید دانشگاه هنر در گالری برگ 1383

شرکت در نمایشگاه گروهی هنر جویان خانه هنر لوتوس در گالری لاله1384

شرکت در نمایشگاه گروهی هنر جویان خانه هنر لوتوس در گالری مهرین1385

شرکت در نمایشگاه خانه در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان1385

شرکت در نمایشگاه نقاشی های کوچک گالری آریا 1390

شرکت در نمایشگاه نقاش های کوچک در گالری آریا 1391

منتخب داوران در نمایشگاه مرز سپید جشنواره پرسبوک خانه هنرمندان 1391

شرکت در نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران  خانه ی هنرمندان 1392

شرکت در نمایشگاه گروهی تصویرسازی گالری لاله1393

شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی  گالری لاله 1394

شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی  گالری لاله 1395

شرکت  در نمایشگاه انجمن نقاشان ایران در خانه ی هنرمندان 1395

شرکت در نمایشگاه تصویر سازی در مجموعه ی شناخت 1395