تمرین تصویرگر شدن

مدرس: مهناز صبور

طول دوره: 10 جلسه 3 ساعته

تاریخ شروع دوره: 11 آبان

مهلت ثبت نام: 10 آبان

هزینه دوره: 300000 تومان


مختصری درباره کارگاه تمرین تصویرگر شدن

شايد تاکنون بارها با ديدن آثار يك هنرمند تصويرگر، از خودتان پرسيده باشید که اين تصاوير چطور به ذهن او مي رسد و او چگونه ايده پردازى مي كند؟ چطور با اينكه هيچ كدام از تصاوير شبيه ديگرى نيست، به لحاظ شيوۀ شخصى مشخص است كه هرکدام متعلق به كدام تصويرگراست يا اينكه چطور يك هنرمند تصويرگر مي تواند از زاويه اى متفاوت، به یک موضوع بپردازد؟

ايده هاى نو، شيوۀ شخصى، زاويۀ ديد و… هیچ کدام حاصل نمي شوند مگر با تمرين و تمرين و تمرين، اما گاهى با اينكه ساعت هاى زيادى راصرف تمرين و طراحى مي كنيم، هيچ كدام از اين موارد حاصل نمي شوند.

تمرين هاى منسجم و هدفمند به هنرجو مى آموزند كه چطور از بين هزاران قاب تصوير كه در اطرافش وجود دارد، بهترين آنها را انتخاب كند و با رد كردن آن از فيلتر ذهن خود، تصويرى ناب با پيامى خاص بیافریند.

هنرمندان مطرح دنيا هيچ گاه از آموختن و كشف روزانه دست نكشيده و خود را از این دو بى نياز نديده اند . هنرجو با آموختن شيوه هاى متفاوت و لذت بردن از كشف خطوط و تصاوير محيط پيرامون، طراحى را به عنوان دوستی هميشگى انتخاب می کند و دفتر طراحى را همواره و در هرجا همراه خود دارد.

اما چطور مي توانيم تمرين كنيم و از موضوعات سادۀ اطرافمان الهام بگيريم؟

ما طراحى مي كنيم، عكاسى مي كنيم، داستان مي نويسيم و از تمام امكانات موجود براى خلق اثرى نو بهره می گیریم. با ذهن و قلم يك تصويرگر، با تمرين و كشف محيط اطراف خود براى رسيدن به سبك شخصى و دست یافتن به بيانى نو تلاش مي كنيم و لذت مي بريم.


پیش نیاز شرکت در کارگاه تمرین تصویرگر شدن:

– دانستن دروس پایه هنرهای تجسمی (طراحی، ترکیب بندی، رنگ شناسی)
– دارا بودن مهارت و دانش مقدماتی در حیطه تصویرسازی