هدی کریمی

هدا کریمی

مدرس طراحی فیگوراتیو در زیما

تحصیلات

کارشناسی گرافیک

دانشجوی کارشناسی ارشد تصویرسازی در دانشگاه هنر تهران

سابقه تدریس در آموزشگاه های هنرهای تجسمی

دوره های آموزشی

دوره طراحی و ترکیب بندی استاد مهرداد ختایی از سال ۱۳۸۹
دوره های  چاپ دستی (سیلوگرافی، کالکوگرافی) استاد مهرداد ختایی
مبانی رنگ شناسی استاد بابک اطمینانی
کمپوزیسیون فرم استاد بابک اطمینانی
پردازش فرم و فضا از طریق طراحی استاد بابک اطمینانی
دوره آموزشی مبانی هنرهای تجسمی استاد رویین پاک باز

نمایشگاه ها

نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی گالری شیلا
نمایشگاه گروهی تبادل چاپ دستی گالری لاله سال ۹۴ و ۹۵
شرکت در نمایشگاه گروهی چاپ دستی گالری ساحل سفارت عاج
نمایشگاه گروهی چاپ دستی گالری ۲۶
شرکت در نمایشگاه طراحی و نقاشی گالری طوبی
منتخب شرکت در هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گالری صبا
عضو افتخاری موسسه هنرهای تجسمی معاصر
منتخب و شرکت در نمایشگاه گروهی با عنوان(I breath with you) دانشگاه ماساچوست آمریکا
نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی تجربه های رنگی کوچک گالری ۲۶
شرکت در نمایشگاه دو سالانه چاپ دستی در گالری ۲۶