هدی کریمی

هدا کریمی

مدرس طراحی فیگوراتیو در خانه هنر زیما

تحصیلات

کارشناسی گرافیک

سابقه تدریس در آموزشگاه های هنرهای تجسمی

دوره های آموزشی

دوره طراحی و ترکیب بندی استاد مهرداد ختایی از سال ۱۳۸۹
دوره های  چاپ دستی (سیلوگرافی، کالکوگرافی) استاد مهرداد ختایی
مبانی رنگ شناسی استاد بابک اطمینانی
کمپوزیسیون فرم استاد بابک اطمینانی
پردازش فرم و فضا از طریق طراحی استاد بابک اطمینانی
دوره آموزشی مبانی هنرهای تجسمی استاد رویین پاک باز

نمایشگاه ها

نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی گالری شیلا
نمایشگاه گروهی تبادل چاپ دستی گالری لاله سال ۹۴ و ۹۵
شرکت در نمایشگاه گروهی چاپ دستی گالری ساحل سفارت عاج
نمایشگاه گروهی چاپ دستی گالری ۲۶
شرکت در نمایشگاه طراحی و نقاشی گالری طوبی
منتخب شرکت در هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گالری صبا
عضو افتخاری موسسه هنرهای تجسمی معاصر
منتخب و شرکت در نمایشگاه گروهی با عنوان(I breath with you) دانشگاه ماساچوست آمریکا
نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی تجربه های رنگی کوچک گالری ۲۶
شرکت در نمایشگاه دو سالانه چاپ دستی در گالری ۲۶