فضاسازی

مدرس: کمال طباطبایی

طول دوره: 10 جلسه 3 ساعته


مختصری درباره دوره فضاسازی

برای تبدیل شدن به یک طراح خوب و خلق آثار تصویرگری، در تمامی حیطه های آن ، از قبیل کتاب کودک، نوجوان و بزرگسال، تبلیغاتی، یا حوزه های دیگری چون کارتون و انیمیشن، فضاسازی امری بسیار مهم و چالش برانگیز برای خالق آن است.
در خانه هنر زیما این کارگاه در ادامه کارگاه طراحی ذهنی است.در واقع طراحی ذهنی، پیش نیازی برای طراحی شخصیت و فضاسازی است.
پس از آموختن طراحی ذهنی و استفاده از تکنیک های متفاوت و خاص این حیطه برای روی کاغذ آوردن تصاویر ذهنی و تخیلاتمان و سپس طراحی آن ها در قالب شخصیت های مختلف ، پادر حیطه فضاسازی میگذاریم و سعی بر آن داریم طراحی فضاهای مختلف و زوایای متفاوت را در کنار کمال طباطبایی تجربه کنیم.


تصاویری از کارگاه های برگزار شده فضاسازی


پیش نیاز کارگاه فضاسازی:

– دانستن دروس پایه هنرهای تجسمی (طراحی، ترکیب بندی، رنگ شناسی)

از طراحی ذهنی تا طراحی شخصیت