نمونه کار مهشید آسوده خواه

دیزاین و تصویرگری

مدرس: مهشید آسوده خواه

طول دوره: 12 جلسه 3 ساعته

هزینه دوره: 580000 تومان


تصویرگری و دیزاین تاکید بر تلفیق طراحی گرافیک و تصویرسازی‌ست. راه حلی برای خلاقیت در دیزاین و ایده‌پردازی از طریق خلق تصویر توسط یک تصویرگر.

در این دوره می‌آموزیم: چگونه فکر کنیم. چگونه ایده‌پردازی کنیم و در نهایت چگونه ایده‌ی خود را به صورت تصویر درآوریم.
در کل دوره یک پروژه تعریف می‌شود و هنرجویان همزمان با خلق اثر با مبانی گرافیک و تصویرگری و تلفیق این دو با هم آشنا می‌شوند.