تصویرگری و خلاقیت

تصویرگری خلاق و روایتگری داستان

مدرس: فاطمه رادپور

طول دوره: ۱۰ جلسه ۳ ساعته


مختصری درباره دوره تصویرگری خلاق و روایتگری داستان

اتمام تمام و کمال یک پروژه تصویرگری خلاقانه در گروی شروع درست آن است. برای اجرای یک کار حرفه‌ای، لازم است به مراحلی بپردازیم که اغلب مورد کم توجهی قرار میگیرند یا حتی نادیده گرفته میشوند. برنامه ریزی، دیزاین، روایتگری، طراحی شخصیت، طراحی استوری برد، درکنار خلاقیت و نشان دادن درونمایه داستان مواردی هستند که الزامات خاص خود را دارند و باید با دقت تعیین و انجام شوند.

کارگاه ” تصویرگری خلاق و روایتگری داستان” برای کسب توانایی و مهارت در موارد مذکور برنامه‌ریزی شده است.


اگر اینستاگرامی هستید آخرین اخبار و آفرها را دنبال کنید zimaarthouse@