بهاره اعتمادی

بهاره اعتمادی

مدرس ورکشاپ تصویرگری در بسته بندی در خانه هنر زیما


تحصیلات

کارشناس طراح صنعتی از دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۶-۱۳۸۰


آثار بهاره اعتمادی


سوابق کاری و فعالیت ها

کارشناس طراحی محصول در شرکت پارت پلاست ایرانیان ۱۳۸۶-۱۳۸۴
کارشناس طراحی دکوراسیون داخلی در شرکت پاسار با تخصص دکوراسیون اداری و آشپزخانه ۱۳۸۸-۱۳۸۶
کارشناس طراحی دکوراسیون اداری در شرکت پومر با تخصص دکوراسیون اداری و سیستمهای اداری ۱۳۹۲-۱۳۸۸
کارشناس طراحی بسته بندی محصول در شرکت داروگر ۱۳۹۲
سرپرست آتلیه طراحی و مسئول تحقیق و توسعه در شرکت پومر با تخصص دکوراسیون اداری و سیستمهای اداری ۱۳۹۳-۱۳۹۲
سرپرست آتلیه طراحی و کارشناس طراحی بسته بندی محصول در شرکت آذرگستران آسیا با تخصص تولید محصولات کودک و مادر تا کنون-۱۳۹۳


آموزش ها و مهارت ها

مهارت در کار با برنامه های راینو و پلاگین کی شات
تری دی مکس و پلاگین وی ری
اتوکد
آشنایی با برنامه های سالید ورک
فتوشاپ ، کورل و ایلاستریتور


دوره های آموزشی

گذراندن دوره تری دی مکس
گذراندن دوره راینو
گذراندن دوره ایلاستریتور در آموزشگاه ویژه زیر نظر استاد نجات
گذراندن دوره فتوشاپ در آموزشگاه ویژه زیر نظر استاد نیکپور
گذراندن دوره بسته بندی در آموزشگاه ویژه