بهاره اعتمادی

بهاره اعتمادی

مدرس ورکشاپ تصویرگری در بسته بندی در خانه هنر زیما


تحصیلات

کارشناس طراح صنعتی از دانشگاه علم و صنعت ایران 1386-1380


آثار بهاره اعتمادی


سوابق کاری و فعالیت ها

کارشناس طراحی محصول در شرکت پارت پلاست ایرانیان 1386-1384
کارشناس طراحی دکوراسیون داخلی در شرکت پاسار با تخصص دکوراسیون اداری و آشپزخانه 1388-1386
کارشناس طراحی دکوراسیون اداری در شرکت پومر با تخصص دکوراسیون اداری و سیستمهای اداری 1392-1388
کارشناس طراحی بسته بندی محصول در شرکت داروگر 1392
سرپرست آتلیه طراحی و مسئول تحقیق و توسعه در شرکت پومر با تخصص دکوراسیون اداری و سیستمهای اداری 1393-1392
سرپرست آتلیه طراحی و کارشناس طراحی بسته بندی محصول در شرکت آذرگستران آسیا با تخصص تولید محصولات کودک و مادر تا کنون-1393


آموزش ها و مهارت ها

مهارت در کار با برنامه های راینو و پلاگین کی شات
تری دی مکس و پلاگین وی ری
اتوکد
آشنایی با برنامه های سالید ورک
فتوشاپ ، کورل و ایلاستریتور


دوره های آموزشی

گذراندن دوره تری دی مکس
گذراندن دوره راینو
گذراندن دوره ایلاستریتور در آموزشگاه ویژه زیر نظر استاد نجات
گذراندن دوره فتوشاپ در آموزشگاه ویژه زیر نظر استاد نیکپور
گذراندن دوره بسته بندی در آموزشگاه ویژه