کیوان-عسگری

کیوان عسگری

مدرس دوره های ترکیب بندی ، درک و دریافت تصویر و طراحی تجربی در زیما

متولد :۱۳۴۶

تحصیلات

لیسانس و فوق لیسانس نقاشی دانشگاه هنر

سوابق کاری کیوان عسگری

شرکت دربیش از۱۰۰نمایشگاه گروهی نقاشی وهنرهای تجسمی

۹نمایشگاه انفرادی نقاشی، طراحی وعکاسی

تدریس دردوره های آموزشی مرکز گفتگوی تمدنها(انسان به روایت هنرمند)

همکاری با امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

همکاری با اداره کل امور اجتماعی وایرانیان خارج از کشور

عضو هیات انتخاب وداور دومین مسابقه نقاشی کودکان(کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)

عضو هیات انتخاب وداور مسابقه نقاشی شرکت استدلر.ایران۱۳۸۲

عضو هیات انتخاب وداور نقاشی کودکان به مناسبت دویستمین سالگرد تولد

هانس کریستیان اندرسن(خانه هنرمندان ایران).بهار۱۳۸۴

عضو هیات انتخاب آثار تصویر گران ایران جهت شرکت در مسابقه جهانی براتیسلاوا

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.بهار۱۳۸۴

طراحی پوستر وچهار پلات به مناسبت تولد هانس کریستیان اندرسن.بهار۱۳۸۴

سخنرانی(رویاهای کاغذی.مروری بر آثار تجسمی اندرسن)      خانه هنرمندان ایران   بهار۱۳۸۴

سخنرانی به همراه آیدین آغداشلو(ارتباط نقاشی و تصویر سازی) ساختمان کتاب ماه      بهار۱۳۸۴

همکاری با صدا وسیما. شبکه دو

شرکت واجرایwork  shopدرهمایش کودک.مربی.خلاقیت     اصفهان۱۳۷۹

شرکت و اجرایwork  shop همایش ادبیات اروپا در ایران      کانون پرورش فکری  مهر۱۳۸۳

اجرای۴ سخنرانی به دعوت نشریه کتاب ماه(۱۳۸۳وبهار۱۳۸۴)

طراحی واجرای۷ پوسترفرهنگی و هنری برای دپارتمان هنر خلاق       siena  colleg .NY

برگزیده WORK SHOPبه مناسبت تولد امام علی(ع)         موزه امام علی(ع)      تابستان۱۳۸۷

منتخب یازدهمین دوسالانه عکاسی ایران     تهران/یزد      دی ماه۱۳۸۷

عضوهیات مدیره انجمن نقاشان ایران    ۱۳۹۰-۱۳۸۷

عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران

عضو پیوسته انجمن تصویر گران ایران

مدیر آموزش انجمن تصویر گران ایران  ۱۳۸۸

موسس و مدیر آموزشگاه تجسمی لوتوس

عضو هیات موسس کانون فرهنگ و ادبیات کودکان و نوجوانان مهر

عضو رسمی گروه نقاشی دیوار سفید

مدرس دانشگاه های هنر تهران  به مدت ۲۰سالُ