کمال-طباطبایی

کمال طباطبایی

مدرس دوره های از طراحی ذهنی تا طراحی شخصیت ، از طراحی شخصیت تا فضاسازی و تصویر سازی مطبوعات بزرگسال   در زیما

۱۳۴۸ تهران


تحصیلات

کارشناسی ارتباط تصویری_دانشگاه هنر تهران ۱۳۷۶


نمونه کارهای کمال طباطبایی


سوابق کاری کمال طباطبائی

مدیرهنری و طراح گرافیک فصلنامه رسانه

مدیرهنری و طراح گرافیک نشریه سروش کودکان

مدیرهنری و طراح گرافیک ستارگان جزیره

مدیرهنری و طراح گرافیک در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

مدیرهنری و طراح گرافیک در شرکت ملی نفت ایران

مدیرهنری و طراح گرافیک بانک اقتصاد نوین

تصویرگر بیش از ۴۰ جلد کتاب کودک و نوجوان

تصویرگر مطبوعات بزرگسال و خردسال

داوری جشنواره هنرهای تجسمی قزوین

داوری جشنواره ملی جوان

داوری جشنواره هنرهای تجسمی %