کمال-طباطبایی

کمال طباطبایی

مدرس دوره تصویر سازی مطبوعات بزرگسال   در زیما

۱۳۴۸ تهران


تحصیلات

کارشناسی ارتباط تصویری_دانشگاه هنر تهران ۱۳۷۶


نمونه کارهای کمال طباطبایی


سوابق کاری کمال طباطبائی

مدیرهنری و طراح گرافیک فصلنامه رسانه

مدیرهنری و طراح گرافیک نشریه سروش کودکان

مدیرهنری و طراح گرافیک ستارگان جزیره

مدیرهنری و طراح گرافیک در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

مدیرهنری و طراح گرافیک در شرکت ملی نفت ایران

مدیرهنری و طراح گرافیک بانک اقتصاد نوین

تصویرگر بیش از ۴۰ جلد کتاب کودک و نوجوان

تصویرگر مطبوعات بزرگسال و خردسال

داوری جشنواره هنرهای تجسمی قزوین

داوری جشنواره ملی جوان

داوری جشنواره هنرهای تجسمی فجر

داوری جشنواره بسم الله

عضو هیات انتخاب ششمین بینال تصویرگری تهران

داور بخش نقاشی نمایشگاه بین المللی قرآن ۱۳۹۴

تدریس تصویرسازی و طراحی گرافیک در دانشگاه آزاد اسلامی )پرند( ۱۳۸۵ – ۱۳۸۸

تدریس طراحی گرافیک و تصویرسازی مطبوعات بزرگسال در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۸۹ تاکنون

تدریس تصویرسازی دانشگاه علمی کاربردی ۱۳۹۰ تاکنون

تدریس تصویرسازی در انجمن فرهنگی هنری تصویرگران ۱۳۸۸ تاکنون

تدریس تصویرسازی در کارگاه خصوصی ۱۳۹۰ تاکنون__


عضویت ها

عضو ۴ دوره هیات مدیره انجمن فرهنگی هنری تصویرگران

عضو انجمن فرهنگی هنری تصویرگران

عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

عضو انجمن بین المللی روزنامه نگاران IFJ


 

نمایشگاه ها

نمایشگاه انفرادی تصویرگری – گالری طراحان آزاد- ۱۳۸۴

نمایشگاه انفرادی طراحی- گالری هفت ثمر- ۱۳۹۲

نمایشگاه گروهی نقاشی هفت نگاه-موزه نیاوران- ۱۳۹۲

نمایشگاه گروهی تصویرگری شعر ۱۰۴ پنجره-خانه هنرمندان- ۱۳۹۲

نمایشگاه گروهی نقاشی آثار چند نسل هنرمندان نقاش ایران- گالری لاله -تابستان ۱۳۹۲

نمایشگاه گروهی تصویرگری ماسک ۱+ ۵۰ شورای کتاب کودک- خانه هنرمندان- ۱۳۹۲

نمایشگاه گروهی نقاشی آثار چند نسل هنرمندان نقاش ایران- گالری لاله – زمستان ۱۳۹۲

نمایشگاه گروهی خیریه نقاشی و تصویرگری -خانه هنرمندان- ۱۳۹۲

نمایشگاه گروهی نقاشی باغ مخفی -خانه هنرمندان- ۱۳۹۳

نمایشگاه گروهی نقاشی باغ ایرانی – باغ موزه قصر- ۱۳۹۳

نمایشگاه گروهی تصویرگری مشرق زیبای من غمگین است- گالری لاله – پائیز ۱۳۹۳

نمایشگاه گروهی تصویرگری دشت گریان- گالری لاله – پائیز ۱۳۹۳

نمایشگاه گروهی نقاشی آثار چند نسل هنرمندان نقاش ایران- گالری لاله – زمستان ۱۳۹۳

نمایشگاه گروهی نقاشی گل و مرغ- گالری لاله – زمستان ۱۳۹۳

نمایشگاه گروهی نقاشی گالری هفت ثمر- تابستان ۱۳۹۴

برگزیده نمایشگاه بین المللی تصویرگری قصص قرآن ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱

حضور در کاتالوگ و نمایشگاه تصویرگری براتسلاوا ۲۰۰۱

حضور در کاتالوگ و نمایشگاه تصویرگری ژاپن ۲۰۰۲ BAIJ

حضور در کاتالوگ و نمایشگاه گرافیک ترکیه ۲۰۱۰ GRAFIST14

حضور در کاتالوگ و نمایشگاه تصویرگری براتسلاوا ۲۰۱۱

برگزیده در نمایشگاه تصویرگری کتاب بولونیا ۲۰۱۳

حضور در کاتالوگ و نمایشگاه تصویرگری براتسلاوا ۲۰۱۳

حضور در کاتالوگ و نمایشگاه تصویرگری کرواسی زاگرب ۲۰۱۴

حضور در کاتالوگ و نمایشگاه تصویرگری گرجستان تفلیس ۲۰۱۴

حضور در کاتالوگ و نمایشگاه تصویرگری دانمارک ۲۰۱۵

شرکت در Workshop Farnkfurter

شرکت در Workshop British Council

شرکت در Workshop روز جهانی کودک

برگزاری ورک شاپ در کاخ موزه شهر زاگرب ۲۰۱۴