مبانی هنرهای تجسمی

کارگاه درک و دریافت تصویر

مدرس: کیوان عسگری

طول دوره: ۴ جلسه ۲ ساعت


مختصری درباره دوره درک و دریافت تصویر

در کلاس درک و دریافت تصویر با نگاه ها و رویکردهای مختلف هنری آشنا می شویم. شکل و شیوه ی خوانش تصویری را می آموزیم و می دانیم چطور جنبه های مختلف یک اثر را درک کنیم. این امر باعث می شود هنگام خلق اثر هنری مجهزتر و آگاهانه تر به سراغ فضای ذهنی و شخصی خود برویم. و این کار را با احاطه ی خودآگاه بر ناخودآگاه انجام دهیم، نه برعکس آن.
در این کلاس با هم نمونه هایی از آثار هنرمندان سال های ۱۹۷۰ به بعد را به شکل تصادفی و با مقایسه و تطبیق آثار با یکدیگر بررسی می کنیم. در این بررسی، فارغ از پرداختن به سیر تاریخی و طولی آثار، نگاه عرضی به تاریخ هنر خواهیم داشت. چرا که در نگاه طولی صرفا تحت تأثیر داده های از پیش تعیین شده قرار می‌گیریم و فرصت متمرکز شدن را نخواهیم یافت. اما با تمرکز بر آثار هنری می‌توانیم به درک عمیق و دید نافذ تخصصی برسیم. پس از آن میتوان برمبنای نیاز و با اشتیاق بیشتر به یادگیری، جامعیت بیشتری به مطالعه و بررسی تاریخ هنر بخشید.
در کلاس درک و دریافت تصویر، ردپای تفکر تجسمی هنرمندان را در دوره های مختلف خواهیم دید.


اگر اینستاگرامی هستید آخرین اخبار و آفرها را دنبال کنید zimaarthouse@