تصویرسازی کتاب الکترونیک

کارگاه تصویرسازی کتاب الکترونیک با عروسک ها ویژه نوجوانان

مدرسین :  هدی عظیمی ، مرجان فروغی

طول دوره : ۱۰ جلسه ی ۳ ساعته


مختصری درباره کارگاه تصویرسازی کتاب الکترونیک با عروسک ها ویژه نوجوانان

هرروز و هرروز با انواع لوازم الکترونیکی و نرم‌افزارهای آنها سر و کار داریم. ساختن کتاب الکترونیک و تصویرگری آن با عروسکها یک پروژه جذاب و خلاقانه است که این‌بار شما را در مسیری از شناختن کتاب الکترونیک و بررسی نمونه‌های آن همچنین دنیای عروسکها و تصویرگری با آنها تا عروسک سازی با خمیر و عکاسی همراهی می‌کند.

در پایان دوره از هنرجو انتظار میرود یک کتاب تصویری الکترونیک بسازد.

عناوین:

  • مقدمات و توضیحات درباره کتاب الکترونیک (۱جلسه)
  • تصویرگری داستان، عروسکها و تصویرسازی با آنها (۲جلسه)
  • جلسات عملی شامل:
  • طراحی شخصیت، طرح تصویری ، فضاسازی ، ساخت و ساز با خمیر (۳جلسه)
  • عکاسی (۱جلسه)
  • نرم افزار، صدا گذاری، گرفتن خروجی (۳جلسه)

اگر اینستاگرامی هستید آخرین اخبار و آفرها را دنبال کنید zimaarthouse@