مهسا-خادم-حکاک

مهسا حکاک خادم

مدرس تاریخ هنر جهان در زیما

متولد:١٣۶٢


تحصیلات

کارشناس سخت افزار کامپیوتر – تهران شمال

کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه هنر


سوابق کاری مهسا حکاک خادم

ساخت حجم هاى سفالى از جمله براى شهردارى تهران در پارک ساعى

تدریس سفالگرى و لعاب در آتلیه شخصى خاکآب

تدریس نقاشى و سفال به کودکان در چند مهد کودک بین المللى

عضو شوراى کتاب کودک و گروه تألیف فرهنگنامه کودک و نوجوان از سال ١٣٨٨

تألیف مقالات سفالگرى و جلیل شهناز براى فرهنگنامه کودک و نوجوان

ابداع و احیاء و ساخت سازهاى سفالى

شرکت در سومین فستیوال بین المللى روندالا در فیلیپین و سخنرانى در مورد موسیقى ایران


دوره هاى تخصصى

تاریخ هنر جهان. رویین پاکباز

تاریخ هنر جهان. على اصغر میرزایى مهر

مبانى رنگ. رویین پاکباز

مبانى رنگ. آریاسب دادبه

طراحى و نقاشى. حسین ماهر

سفال و لعاب. عربعلى شروه

داراى گواهینامه سفالگرى از میراث فرهنگى تهران

داراى گواهینامه نقش برجسته سفال از میراث فرهنگى تهران