مسعود ناصری

مسعود ناصری دریایی

مدرس کارگاه شناخت ادبیات کودک و نوجوان در زیما

سال تولد : ۱۳۴۹

محل تولد : میناب

تحصیلات

لیسانس : روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی / دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی / ۱۳۷۲

فوق لیسانس : روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی / دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران / ۱۳۷۵

سوابق تدریس و آموزش مسعود ناصری

دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد گرمسار ، ۱۳۷۹-۱۳۸۰

دروس : روان شناسی عمومی ، روان شناسی رشد کودک ، روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ، ۱۳۸۱ – ۱۳۸۳

دروس : مواد و خدمات کتابخانه ای برای کودکان ، مواد و خدمات کتابخانه ای برای نوسوادان بزرگسال

دانشگاه شهید بهشتی ، بنیاد ایران شناسی ، ۱۳۸۴ – ۱۳۸۷

درس : ادبیات کودک و نوجوان

آتلیه هنر لوتوس ، ۱۳۸۴ – ۱۳۸۶

دروس : مبانی تصویرگری کتاب کودک ، آشنایی با عروسک های قومی ایران و ساخت عروسک قومی گرجی

مخاطب شناسی کودک و نوجوان ، انواع ادبیات کودک و نوجوان

آتلیه هنر باران ، ۱۳۸۴- ۱۳۹۱

دروس : روان شناسی رشد کودک و نوجوان ، نظریه هوش های هشت گانه گاردنر ، مدل تحولی دیمون و هارت ، هویت از منظر کودک و نوجوان

موسسه کودکان مهر ، ۱۳۸۵

دروس : روان شناسی رشد کودک ، روش پژوهش

شورای کتاب کودک ، ۱۳۸۰- ۱۳۹۱

دروس : مخاطب شناسی کودک و نوجوان ، آثار فانتزی ، رویکردهای نقد ادبی ، روش پژوهش ، کتاب های تصویری ، انواع و سبک و ساختار تصویرگری کتاب کودک ،کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه ، برنامه ریزی مشارکتی ، آثار بازی ، هنر ، سرگرمی ، آثار علوم محض و کاربردی ، آشنایی با عروسک های قومی ایران و ساخت عروسک قومی گرجی ، کتاب های آسان خوان

دفتر پژوهش های فرهنگی ، ۱۳۸۴

درس : کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه

یونیسف ، ۱۳۸۵ – ۱۳۹۰

دروس : پیمان نامه حقوق کودک ، برنامه ریزی مشارکتی ، پایش و مستندسازی مشارکتی ، ترویج (حمایت یابی ) حفوق کودک

خانه کتابدار و ترویج خواندن ، ۱۳۸۴ – ۱۳۹۱

دروس : مخاطب شناسی کودک و نوجوان ، انواع ادبیات کودک و نوجوان ، جمع آوری دانش بومی ، کتابشناسی ها و فهرست ها

انجمن تصویرگران کتاب کودک ، ۱۳۸۷

درس : تصویر در انواع کتاب های کودک و نوجوان

آموزشگاه هنرهای تجسمی ویژه ، ۱۳۸۹

درس : انواع ادبیات کودک و نوجوان

هنرکده بادبادک ، ۱۳۹۰

درس : پروژه نویسی

انجمن دفاع از خقوق کودک ، ۱۳۸۹

درس : مشارکت و روش های مشارکتی کار با کودکان

موزه خلیج فارس بندرعباس ، ۱۳۹۰

درس : آشنایی با عروسک های قومی ایران و ساخت عروسک قومی گرجی

حوزه هنری شیراز ، ۱۳۸۸

درس : آشنایی با انواع ادبیات بر اساس نیازهای مطالعاتی کودکان و نوجوانان

قلمستان /سازمان تبلیغاتی فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان ، ۱۳۸۸-۱۳۸۹

دروس : آشنایی با انواع ادبیات بر اساس نیازهای مطالعاتی کودکان و نوجوانان ، اصول و شیوه های ترویج ادبیات کودک ، تصویرگری کتاب کودک ، آشنایی با شاهکارهای تصویرگری جهان

مهد کودک وزارت کار و امور اجتماعی ، ۱۳۸۹

درس : هوش های هشت گانه گاردنر

دبستان تکریم ، ۱۳۸۸

آشنایی با انواع ادبیات بر اساس نیازهای مطالعاتی کودکان و نوجوانان ، اصول و شیوه های ترویج ادبیات کودک ، کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه ، تصویرگری کتاب کودک ، معیارهای ارزیابی کتاب های کودکان و نوجوانان

موسسه فرهنگی – هنری / دیگر سازمان تبلیغاتی فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان ، ۱۳۹۱

دروس : آشنایی با انواع ادبیات بر اساس نیازهای مطالعاتی کودکان و نوجوانان امروز ، اصول و روش های ترویج ادبیات کودک و نوجوان ، کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه ، جایگاه عروسک در ادبیات کودک و نوجوان

سوابق شغلی حرفه ای مسعود ناصری

سردبیر و مسئول فصلنامه داخلی شورای کتاب کودک ، ۱۳۷۹ – ۱۳۸۸

مسئول سایت شورای کتاب کودک ، ۱۳۸۸ – ۱۳۹۱

مشاور بخش کودک و نوجوان دفتر پژوهش های فرهنگی ، ۱۳۸۴ – ۱۳۸۸

مسئول بخش کودک و نوجوان شورای جهانی جمعیت در فاز اول : تبادل فرهنگی بین پژوهشگران و موسسه ها ، ۱۳۷۸

عضویت

شورای کتاب کودک ، ۱۳۷۱- ۱۳۹۱

داوری آثار

عضو هیات داوران جایزه مهرگان ادب در بخش کودک و نوجوان ، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴

عضو هیات داوران جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش غیر داستان ، ۱۳۸۳

عضو هیات داوران جایزه داستان با چهره کودک معلول ، طرح مشترک شورای کتاب کودک و یونیسف ، ۱۳۸۲

عضو هیات داوران مسابقه نقاشی کودکان به مناسبت دویستمین سال تولد هانس کریستین آندرسن ، شورای کتاب کودک ، ۱۳۸۴

عضو هیات داوران کتاب سال اصفهان در بخش کودک و نوجوان ، ۱۳۸۵- ۱۳۸۹

عضو هیات داوران جوایز داخلی و بین المللی شورای کتاب کودک ، ۱۳۷۹ – ۱۳۹۱

عضو هیات انتخاب آثار تصویرگران به مناسبت تولد هشتصدمین سال تولد مولانا در جشنواره شاهکارهای ادبی ، طرح مشترک بین شورای کتاب کودک و انجمن تصویرگران ،۱۳۸۷

کتاب ها

بیش از ۱۰۰ کتاب فارسی منتخب برای کودکان و نوجوانان ، با همکاری شهره کائدی و حسین شیخ رضایی ، خانه ترجمه ، ۱۳۷۹

کتابشناسی ۱۰۰ کتاب منتخب برای کودکان پیش دبستان ، با همکاری علی گلشن ، نشر کتابدار ، ۱۳۸۵

کتابشناسی ۱۰۰ کتاب منتخب برای کودکان دبستان ، با همکاری علی گلشن ، نشر کتابدار ، ۱۳۸۵

کتابشناسی ۱۰۰ کتاب منتخب برای نوجوانان، با همکاری علی گلشن ، نشر کتابدار ، ۱۳۸۵

نمایشگاه ها

نمایشگاه عکس با عنوان “زنان بزفروش میناب” ، موزه زنان ، مرانو ، ایتالیا ، ۱۳۸۸

نمایشگاه عکس با عنوان “زنان بزفروش میناب” ، موزه زنان ، بن ، آلمان ، ۱۳۸۸

نمایشگاه عکس با عنوان “چشمهایت ، تجربه غلیظ تاریکی ” ، چهارمین نمایشگاه بین المللی هنر معاصر ، تفلیس ، گرجستان ، ۱۳۹۰

نمایشگاه عکس با عنوان “اولین سنگ را چه کسی پرتاب خواهد کرد ؟” ، پنجمین نمایشگاه بین المللی هنر معاصر ، تفلیس ، گرجستان ، ۱۳۹۱