مرجان-فروغی ۲

مرجان فروغی

مدرس دوره تصویرگری در کتاب الکترونیک

تحصیلات

لیسانس: کامپیوتر – نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق کاری مرجان فروغی

هماهنگ کننده گروه هنر فرهنگنامه کودک و نوجوان شورای کتاب کودک

عضو گروه نشر الکترونیک شورای کتاب کودک

عضو گروه بین الملل شورای کتاب کودک

مدرس کارگاه ساخت کتاب الکترونیک به هدف ترویج فرهنگ صلح گروه سنی نوجوان

مدرس قصه گویی دیجیتال در گروه شهرزاد گروه سنی نوجوان و بزرگسال

مدرس دوره های الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسندگی فیلمنامه انیمیشن

عکاسی صحنه

تجربیات اجرایی

مهارت ها

طراح وبسایت، برنامه نویس، مترجم .

زبان: انگلیسی، اسپانیایی، فرانسه

تالیفات

کاربرد قصه گویی دیجیتال در ترویج خواندن نخستین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی

(E-publishing Evaluation-CANA Conference (Sharja-UAE

مهشید دولت- مرجان فروغی تصویر در آثار الکترونیکی مذهبی و کهن کودکان و نوجوانان (پژوهشنامه ادبیات کودکان ونوجوانان)

ترجمه مقاله موسیقی هنری، جز، نژاد و تجربه گرایی نوشته پرفسور رابرت گلوک مجله مقام موسیقایی