درک و دریافت

طراحی تجربی

مدرس: کیوان عسگری

طول دوره: ۱۲ جلسه ۳ ساعته


مختصصری درباره دوره طراحی تجربی

 


اگر اینستاگرامی هستید آخرین اخبار و آفرها را دنبال کنید zimaarthouse@