سمینار رایگان آشنایی با کارگاه های طراحی تجربی و درک و دریافت تصویر

keivan asgari-kamal tabatabaie

سمینارهای معارفه رایگان خانه هنر زیما جهت آشنایی بیشتر هنرجویان با استاد و نحوه تدریس ایشان، همچنین جزئیات بیشتر درباره کارگاه و پرسش و پاسخ حضوری با استاد برگزار می شوند.
.
– سمینار معارفه کارگاه های “درک و دریافت تصـویر” و “طراحی تجربی ” در روز شنبه 18/2/95 ساعت 10 باحضور “کیوان عسگری” – سمینار معارفه کارگاه  “ازطراحی ذهنی تا کاراکتر دیزاین” در روز یکشنبه 19/2/95 ساعت 17 باحضور “کمال طباطبایی
.
شرکت در این جلسات برای عموم آزاد و رایگان است. لطفا جهت رزرو جا با تلفن 88686531 تماس بگیرید.