حمید هادی نژاد

حمید هادی نژاد

مدرس ورکشاپ “پرورش نگاه” در زیما

نقاش


سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل هنرستان تجسمی و دانشگاه آزاد رشته نقاشی


سوابق شغلی

عضو انجمن نقاشان برلین

حضور دائمی 8 اثر در گالری اکپرسیونیستهای آلمان از سال 2001


نمونه کارها


نمایشگاه ها

گالری افرند 1368

گالری سیحون 1369

گالری برگ 1370

گالری سعد آّباد 1372

گالری سپهری 1372

گالری سیحون 1374

گالری سیحون 1375

گالری سعدآباد 1375

گالری ا . 72 برلین 1379

گالری paleo برلین 1381

گالری nierendorf برلین 1386

گالری kultur برلین 1386

گالری سیحون 1390

گالری الهه 1391

گالری 72 . ا برلین 1393

گالری سهراب “نمایشگاه واقعیت به شکل دیگر” . 2016


برخی از گفت گو ها و اخبار منتشر شده از حمید هادی نژاد را در لینک های زیر مطالعه کنید:

عنصر خط بر من حکومت می‌کند / حمید هادی نژاد از طراحیی ها و آثارش در آلمان می‌گوید.

˝نشانی‌های نرفته˝ در گالری افرند

در این روزگار تاریخ و جغرافیا زخمی شده‌اند / حمید هادی‌نژاد از نمایشگاه ˝رقص مرگ˝ می‌گوید

انسان‌های مسخ شده روی بوم نقاشی

«انسان بی تاریخ» روی بوم نقاشی شد

انسان بی تاریخ به نمایش گذاشته شد

انسان‌های بی‌هویت را اینجا تماشا کنید