تکنیک-تصویرسازی

تکنیک های تصویرسازی

طول دوره : 10 جلسه ی 3 ساعته


مختصری درباره دوره تکنیک های تصویرسازی

تصویر سازی یک هنر ارتباط بصری است. به صورت ساده، سبک یک تصویرگر، واژگان اوست و تکنیک چیزی است که او برای بیان مطلب آن را انتخاب می‌کند.

این عنوان درسی برای آموزش استفاده از ابزار و تکنیک‌های تصویرسازی و چگونگی ترکیب آنها بصورت خلاقانه و موثر به هنرجویان طراحی شده است. هنرجویان در اجرای تکنیک‌ها توانایی و مهارت کسب خواهند کرد.

مواد مورد استفاده عبارتند از: رنگ روغن، اکریلیک و گواش که در غالب تکنیک های ترافارد و مونوپرینت آموزش داده می‌شوند.

عکس هایی از کلاس تکنیک های تصویرسازی


اگر اینستاگرامی هستید آخرین اخبار و آفرها را دنبال کنید zimaarthouse@