تصویرسازی کتاب کودک

تصویرسازی کتاب کودک و نوجوان

مدرس: مانلی منوچهری

طول دوره: ۱۰ جلسه ۳ ساعت


مختصری درباره دوره تصویرسازی کتاب کودک و نوجوان

یکی از گرایش‌های پرمخاطب تصویرسازی در جهان و همچنین در ایران تصویرسازی برای کتاب‌ها و نشریات کودکان و نوجوانان است. اغلب تصویرگران چه حرفه‌ای ها و چه آنها  که در شروع مسیر کاری خود هستند توجه ویژه‌ای به خلق اثر برای این گروه سنی دارند.
در کارگاه تصویرسازی کتاب کودک و نوجوان با ویژگی‌های خلق اثر تصویرگری مختص این حیطه آشنا می‌شویم و قدم به قدم از انتخاب قصه مناسب برای این گروه سنی تا اجرای نهایی کار پیش می‌رویم.


نمونه ای از تصویرگری های کتاب کودک و نوجوان


اگر اینستاگرامی هستید آخرین اخبار و آفرها را دنبال کنید zimaarthouse@