تصویرسازی مطبوعات

تصویرسازی مطبوعات بزرگسال

مدرس: کمال طباطبایی

طول دوره : ۱۰ جلسه ی ۳ ساعته


مختصری درباره دوره تصویرسازی مطبوعات بزرگسال

در کشور ما بیشترین تعداد خلق آثار تصویرسازی متعلق به حیطه کتاب‌ها و نشریات کودک و نوجوان است. محدوده های دیگر علیرغم قابلیت های فراوانشان، کمتراز نگاه تصویرگری مورد توجه قرار گرفته‌اند. یکی از این حوزه‌ها، تصویرسازی برای مخاطب بزرگسال است که اغلب در مطبوعات میگنجد.

مجلات، روزنامه ها و سایر نشریه ها جهت شفاف سازیِ پیامی که توسط نویسنده عنوان شده است تکیه‌ی زیادی بر تصاویر دارند. موضوعات این حیطه بیش از هر نوع دیگری از تصویر سازی، به هنرمند فرصت بیان میدهند. در این مسیر کاریِ پویا و پرمعنی، تصویرگر در مشارکتی قدرتمند با موضوع قرار میگیرد که بصورتی موثر به خالق نظرات و عقاید بدل میشود. این کلاس مطالب متعددی را پوشش میدهد که همگی شامل پاسخی مصور به یک متن می باشند.

درپایان دوره هنرجو باید تعریفی کامل از موضوع تصویرسازی مطبوعات بزرگسال داشته باشد. با سرشناسان تصویرگری مطبوعاتی آشنا گردیده و حداقل در چهار ژانر مختلف با تکنیک‌های متنوع تولید اثر کرده باشند.

طرح عملی جامع کلاس : انتخاب یک متن مشخص مطبوعاتی و ارائه پیشنهاد تصویری برای آن.


 

اگر اینستاگرامی هستید آخرین اخبار و آفرها را دنبال کنید zimaarthouse@