چاپ سنگی

تصویرسازی بر مبنای تصاویر چاپ سنگی

مدرسین: بخش نظری : علی رفیع   بخش کارگاهی : علی بوذری

طول دوره : ۸ جلسه ی ۲ ساعته


مختصری درباره دوره تصویرسازی بر مبنای تصاویر چاپ سنگی

تکنیک چاپ سنگی یکی از رایج‌ترین تکنیک های چاپ دوره قاجاریه به شمار می رود که با رشد مطبعه‌خانه‌های کوچک و بزرگ در شهرهای ایران، رفته رفته بسیاری از ویژگی های نسخ خطی ایرانی را در خود جذب کرد و به تدریج جلوه‌ای ایرانی به خود گرفت. دوره نسبتاً طولانی صد ساله استیلای چاپ سنگی بر بازار کتاب ایران در عصر قاجاریه، فرصت مناسبی بود تا ایرانیان رفته رفته کتاب های تصویری را نیز با این تکنیک تولید و منتشر کنند. این کتاب‌های تصویری که نمونه‌های بسیار جالب توجهی از  تصویرگری کتب داستانی را شامل می شوند، یکی از ارزشمندترین منابع به جای مانده از تصویرگری کتاب در ادوار گذشته ایران به شمار می روند و می توان از آنها به عنوان منبع الهام تصویرگری در دوران جدید استفاده کرد. در این دوره برآن هستیم تا در گام اول مباحث مقدماتی تاریخی و نظری درباره کتابهای چاپ سنگی تصویری در ایران دوره قاجار (به همراه برخی نمونه های آن) را مرورکنیم و در گام دوم در چارچوب یک پروژه عملی، با شرکت کنندگان به تمرین نحوه کاربست ویژگی های تصویری این کتاب ها در تکنیک های تصویرگری بپردازیم.


عناوین:

  • مروری بر تاریخچه چاپ سنگی در ایران (۱ جلسه)
  • تصویرگران چاپ سنگی دوره قاجاریه (کتب و نشریات) (۱ جلسه)
  • بررسی تطبیقی نمونه های یکی از عناوین عام کتب چاپ سنگی تصویری (مانند رستم نامه ها یا یکی از عناوین کتب بچه‌خوانی) از منظر ترکیب‌ بندی، انتخاب مجالس و نقش‌مایه‌های پرکاربرد (۱ جلسه)
  • آشنایی با فهرست های کتب چاپ سنگی و نحوه دسترسی به آنها در مجموعه های کتب چاپ سنگی موزه ها و کتابخانه ها (۱ جلسه)
  • اجرای پروژه عملی (۴جلسه)

اگر اینستاگرامی هستید آخرین اخبار و آفرها را دنبال کنید zimaarthouse@