کارگاه ترکیب بندی - کیوان عسگری

کارگاه ترکیب بندی

مدرس: کیوان عسگری

طول دوره: 10 جلسه ۲ ساعت


در کارگاه “ترکیب بندی” با اصول ترکیب و چیدمان عناصر، همچنین توزیع متناسب، متوازن و متعادل عوامل بصری آشنا خواهیم شد. روابط علت و معلولی فرم ها، ارتباط فرم ارگانیک و فرم غیر ارگانیک، و نیز هارمونی و تضاد را خواهیم آموخت.
و با استفاده از این اصول و قوانین می توانیم به یک کادر بندی متعادل برسیم که با معنا و مفهومی که میخواهیم به مخاطبِ اثر منتقل کنیم مقارن است.

* ترکیب بندی (کمپوزیسیون) عمل سازماندهی همه ی عناصر یک اثر هنری است به منظور ایجاد یک کل منسجم و حاوی بیان هنری. امکان دارد هر عنصر با ویژگی های ذاتی اش جلوه نماید، ولی باید به طریقی عمل کند که کل مهم تر از اجرا باشد. (دایره المعارف هنر – رویین پاکباز)


تصاویری از کلاس ترکیب بندی:

 


اگر اینستاگرامی هستید آخرین اخبار و آفرها را دنبال کنید zimaarthouse@