تاریخ-هنر-جهان

تاریخ هنر جهان

مدرس : مهسا حکاک خادم 

طول دوره : ۳ ترم، هر ترم ۱۰ جلسه ۲.۵ ساعته


مختصری درباره دوره تاریخ هنر جهان

در این کلاس تلاش مى شود که مراحل تحول هنر از کهن ترین ایام تا به امروز شرح و تبیین شود، لازم به ذکر است که منظور از تاریخ هنر جهان در اینجا، تاریخ هنرهاى تجسمى مى باشد که شامل نقاشى ، مجسمه و گرافیک است و در مورد هنرهایى چون موسیقى و معمارى به صورت خاص صحبتى نمى شود و تنها در بعضى از دوره ها به دلیل ارتباط نزدیکى که بین این هنرها وجود دارد بنا به نیاز اشاراتى مى شود.

براى دست یافتن به درک بهتر در ابتدا هنر جویان با اصطلاحاتى که در تاریخ هنر با آن روبرو هستیم آشنا مى شوند.


اگر اینستاگرامی هستید آخرین اخبار و آفرها را دنبال کنید zimaarthouse@