برای مشاهده جزئیات کلاسها و رزومه اساتید بر روی لینک ها کلیک فرمائید.
کد تخفیفثبت نام
و
پیش ثبت نام
هزینه دوره
(تومان)
ساعتتعداد جلساتروزنام استاد
دوره ها ی آموزشی
SUBJECTIVEثبت نام
پیش ثبت نام
49000013:30 - 16:30
در حال ثبت نام برای ترم پاییز
تاریخ شروع:
96/8/7
10یک شنبهکمال طباطباییاز طراحی ذهنی تا طراحی شخصیت
پنج ثبت نام اول شامل تخفیف انجام شد.ظرفیت تکمیل شد.50000017:00 - 20:00
در حال برگزاری
تاریخ شروع:
96/7/23
10یک شنبهکمال طباطباییفضاسازی، پیش نیاز: از طراحی ذهنی تا طراحی شخصیت
پنج ثبت نام اول شامل تخفیف انجام شد.ظرفیت تکمیل شد.49000017:00 - 20:00
در حال برگزاری
تاریخ شروع:
96/7/23
10یک شنبهکمال طباطباییاز طراحی ذهنی تا طراحی شخصیت
DESIGNثبت نام
پیش ثبت نام
58000017:00 - 20:00
در حال ثبت نام برای ترم پاییز
تاریخ شروع:
96/8/7
12یک شنبهمهشید آسوده خواهدیزاین و تصویرگری
BOOKثبت نام
پیش ثبت نام
6800009:30 - 12:30
در حال ثبت نام برای ترم پاییز
تاریخ شروع:
96/8/8
14دو شنبهمانلی منوچهریتصویرگری کتاب
FIGURATIVEثبت نام
پیش ثبت نام
52000017:00 - 20:00
در حال ثبت نام برای ترم پاییز
تاریخ شروع:
96/8/8
10دو شنبههدا کریمیکارگاه طراحی فیگوراتیو - ترم اول
TECHNIQUEثبت نام
پیش ثبت نام
57000017:00 - 20:00
در حال ثبت نام برای ترم پاییز
تاریخ شروع:
96/8/2
11سه شنبهعلی بوذری
و
پیمان رحیمی زاده
تکنیک های تصویرسازی
TAJROBEثبت نام
پیش ثبت نام
4200009:00 - 11:00
در حال ثبت نام برای ترم پاییز
تاریخ شروع:
96/8/10
10چهارشنبهکیوان عسگریتجربه های تصویری
پنج ثبت نام اول شامل تخفیف انجام شد.ثبت نام
پیش ثبت نام
40000011:00 - 13:00
در حال برگزاری
تاریخ شروع:
96/7/19
10چهارشنبهکیوان عسگریترکیب بندی
CHARACTERDESIGNثبت نام
پیش ثبت نام
52000017:00 - 20:00
در حال ثبت نام برای ترم پاییز
تاریخ شروع:
96/8/10
10چهارشنبهسلمان طاهریکاراکتر دیزاین
پنج ثبت نام اول شامل تخفیف انجام شد.ظرفیت تکمیل شد.4800009:30 - 12:30
در حال برگزاری
تاریخ شروع:
96/7/20
10پنج شنبهمرجان ثابتیرنگ شناسی
ILLUSTRATIONثبت نام
پیش ثبت نام
3000009:30 - 12:30
در حال ثبت نام برای ترم پاییز
تاریخ شروع:
96/8/11
10پنج شنبهمهناز صبورتمرین تصویرگر شدن
پنج ثبت نام اول شامل تخفیف انجام شد.ظرفیت تکمیل شد.52000013:30 - 16:30
در حال برگزاری
تاریخ شروع:
96/7/20
10پنج شنبههدا کریمیکارگاه طراحی فیگوراتیو - ترم اول
TARAHI2ثبت نام
پیش ثبت نام
52000013:30 - 16:30
در حال ثبت نام برای ترم پاییز
10پنج شنبهمرضیه بقاییکارگاه طراحی فیگوراتیو - ترم دوم

توجه

– قبل از ثبت نام حتما قوانین و مقرارات ثبت نام را مطالعه بفرمایید.

– در صورت نیاز به مشاوره و انتخاب دوره مورد نظر با شماره 88566842  تماس حاصل فرمائید.


تخفیف های ما

ثبت نام پنج نفر اول هر کلاس شامل 15% تخفیف،

ثبت نام بسته آموزشی دروس مقدماتی (طراحی فیگوراتیو، ترکیب بندی، رنگ شناسی) یا ثبت نام همزمان بیش از دو دوره در هر ترم شامل 20% تخفیف،

حداکثر تخفیف برای هر هنرجو 20% می باشد.

نحوه استفاده از تخفیف ها:

برای هر درس یک کد تخفیف در نظر گرفته شده که در ستون آخر جدول زمان بندی دوره ها آمده است. جهت استفاده از این کد تخفیف لطفا مراحل زیر را دنبال کنید:

1. به صفحه ثبت نام به آدرس http://zimaarthouse.com/order/ وارد شوید.
2. اطلاعات مربوط به خودتان را تکمیل کنید.
3. در قسمت انتخاب کلاس، کلاس مورد نظر خود را انتخاب کنید تا مبلغ کلاس برای شما نمایش داده شود.
4. در قسمت کد تخفیف، کد تخفیف مربوط به کلاس انتخابی را وارد کنید، اگر شما جزء پنج ثبت نام اول کلاس مورد نظرتان باشید، به طور خودکار 15 درصد از مبلغ کلاس کم و برایتان محاسبه خواهد شد.

* برای ثبت نام بسته آموزشی دروس مقدماتی بعد از انجام مرحله 2، “بسته آموزش دروس مقدماتی” را انتخاب کنید. این گزینه جمع هزینه سه کلاس با احتساب 20% تخفیف است که در ذیل به تفکیک به آن اشاره شده:
طراحی فیگوراتیو: 520000 تومان + رنگ شناسی: 480000 + ترکیب بندی: 400000 تومان = جمع کل: 1400000 تومان
بسته آموزشی دروس مقدماتی با احتساب 20% تخفیف: 1120000 تومان