برای مشاهده جزئیات کلاسها و رزومه اساتید بر روی لینک ها کلیک فرمائید.
ثبت نام
و
پیش ثبت نام
هزینه دوره
(تومان)
ساعتتعداد جلساتروزنام استاد
دوره ها ی آموزشی
ثبت نام

پیش ثبت نام
52000013:30 - 16:30
در حال ثبت نام برای ترم تابستان
تاریخ شروع:
96/4/10
10شنبههدی کریمیکارگاه طراحی فیگوراتیو - ترم اول
ثبت نام

پیش ثبت نام
48000017:00 - 20:00
در حال ثبت نام برای ترم تابستان
تاریخ شروع:
96/4/10
10شنبهمرجان ثابتیرنگ شناسی
ثبت نام

پیش ثبت نام
50000013:30 - 16:30
در حال ثبت نام برای ترم تابستان
تاریخ شروع:
96/4/11
10یک شنبهمهشید آسوده خواهطراحی تخصصی تصویرسازی
ثبت نام

پیش ثبت نام
49000013:30 - 16:30
در حال ثبت نام برای ترم تابستان
تاریخ شروع:
96/4/11
10یک شنبهکمال طباطباییاز طراحی ذهنی تا طراحی شخصیت
ثبت نام

پیش ثبت نام
50000017:00 - 20:00
در حال ثبت نام برای ترم تابستان
تاریخ شروع:
96/4/11
10یک شنبهکمال طباطباییاز طراحی شخصیت تا فضاسازی
پیش نیاز: از طراحی ذهنی تا طراحی شخصیت
49000017:00 - 20:00
در حال تشکیل
تاریخ شروع: 96/1/27
10یک شنبهکمال طباطباییاز طراحی ذهنی تا طراحی شخصیت
ثبت نام

پیش ثبت نام
59000017:00 - 20:00
در حال ثبت نام برای ترم تابستان
تاریخ شروع:
96/4/12
12دوشنبهعلی بوذری
و
فاطمه رادپور
و
پیمان رحیمی زاده
تکنیک های تصویرسازی
ثبت نام

پیش ثبت نام
49000017:00 - 20:00
در حال ثبت نام برای ترم تابستان
تاریخ شروع:
96/4/12
8دوشنبهنسیم بهاریحرفه تصویرگری
ثبت نام

پیش ثبت نام
50000013:30-16:30
در حال ثبت نام برای ترم تابستان
تاریخ شروع:
96/4/20
10سه شنبهمرجان فروغیارائه هنر تصویرگری در قالب کتاب الکترونیک
52000017:00 - 20:00
در حال تشکیل
تاریخ شروع:
96/1/29
10سه شنبهمهران ایرانلوکاراکتر دیزاین
ثبت نام

پیش ثبت نام
52000017:00 - 20:00
در حال ثبت نام برای ترم تابستان
تاریخ شروع:
96/4/20
10سه شنبهمهران ایرانلوکاراکتر دیزاین
ثبت نام

پیش ثبت نام
50000017:00 - 20:00
در حال ثبت نام برای ترم تابستان
تاریخ شروع:
96/4/13
10سه شنبهمانلی منوچهریتصویر سازی کتاب کودک و نوجوان
ثبت نام

پیش ثبت نام
4500009:00 - 12:00
در حال ثبت نام برای ترم تابستان :
96/4/21
8چهارشنبهکیوان عسگریتجربه های تصویری فردیت محور
35000010:00 - 12:00
در حال تشکیل
تاریخ شروع:
96/1/23
10چهارشنبهکیوان عسگریترکیب بندی
ثبت نام

پیش ثبت نام
35000013:00 - 15:00
در حال ثبت نام برای ترم تابستان
تاریخ شروع:
96/4/14
10چهارشنبهکیوان عسگریترکیب بندی
41000017:30 - 19:30
در حال تشکیل
تاریخ شروع:
96/1/30
10چهارشنبهنسیم بهاریحرفه تصویرگری
ثبت نام

پیش ثبت نام
52000017:00 - 20:00
در حال ثبت نام برای ترم تابستان
تاریخ شروع:
96/4/14
10چهارشنبههدی کریمیکارگاه طراحی فیگوراتیو - ترم اول
ثبت نام

پیش ثبت نام
59000017:00 - 20:00
در حال ثبت نام برای ترم تابستان
تاریخ شروع:
96/4/21
10چهارشنبهسروش دیانتیمبانی انیمیشن
5200009:30 - 12:30
در حال تشکیل
تاریخ شروع:
96/1/30
10پنج شنبهسحر آب آراستهکارگاه طراحی فیگوراتیو - ترم دوم
ثبت نام

پیش ثبت نام
5200009:30 - 12:30
در حال ثبت نام برای ترم تابستان
تاریخ شروع:
96/4/15
10پنج شنبهمرضیه بقاییکارگاه طراحی فیگوراتیو - ترم دوم

توجه

– قبل از ثبت نام حتما قوانین و مقرارات ثبت نام را مطالعه بفرمایید.

– در صورت نیاز به مشاوره و انتخاب دوره مورد نظر با شماره 88686531  تماس حاصل فرمائید.


تخفیف های ما

ثبت نام ترم تابستان تا 20 خرداد 96 شامل 20% تخفیف و تا 7 تیر ماه 96 شامل 15% تخفیف،

ثبت نام بسته آموزشی دروس مقدماتی (طراحی فیگوراتیو، ترکیب بندی، رنگ شناسی) یا ثبت نام همزمان سه دوره شامل 10% تخفیف،

حداکثر تخفیف برای هر هنرجو 20% می باشد.