برای مشاهده جزئیات کلاسها و رزومه اساتید بر روی لینک ها کلیک فرمائید.
ثبت نام و پیش ثبت نامهزینه دوره (تومان)ساعتتعداد جلساتروزنام استاد
دوره ها ی آموزشی
ثبت نام

پیش ثبت نام
45000017:00 - 20:00
تاریخ شروع:
96/1/19
در حال ثبت نام برای ترم بهار
10شنبهسحر آب آراستهکارگاه طراحی فیگوراتیو - ترم دوم
ثبت نام

پیش ثبت نام
5000009:30 - 12:30
تاریخ شروع:
96/1/27
در حال ثبت نام برای ترم بهار
10یک شنبهمهشید آسوده خواهطراحی تخصصی تصویرسازی
ثبت نام

پیش ثبت نام
50000013:30 - 16:30
تاریخ شروع:
96/1/27
در حال ثبت نام برای ترم بهار
10یک شنبهکمال طباطباییاز طراحی شخصیت تا فضاسازی
پیش نیاز: از طراحی ذهنی تا طراحی شخصیت
ثبت نام

پیش ثبت نام
49000017:00 - 20:00
تاریخ شروع:
96/1/27
در حال ثبت نام برای ترم بهار
10یک شنبهکمال طباطباییاز طراحی ذهنی تا طراحی شخصیت
ثبت نام51000010:00 - 13:00
تاریخ شروع:
96/1/21
در حال ثبت نام برای ترم بهار
8دوشنبهسحر آب آراستهنقاشی پیشرفته
ثبت نام

پیش ثبت نام
50000013:30 - 16:30
تاریخ شروع:
96/1/28
در حال ثبت نام برای ترم بهار
10دوشنبهمرجان فروغیارائه هنر تصویرگری در قالب کتاب الکترونیک
ثبت نام

پیش ثبت نام
50000017:00 - 20:00
تاریخ شروع:
96/1/28
در حال ثبت نام برای ترم بهار
10سه شنبهمانلی منوچهریتصویر سازی کتاب کودک و نوجوان
ثبت نام

پیش ثبت نام
9:30 - 12:30
تاریخ شروع:
96/1/29
در حال ثبت نام برای ترم بهار
14سه شنبهکیوان عسگریآمادگی برای کنکور عملی کارشناسی ارشد تصویرسازی
ثبت نام

پیش ثبت نام
52000013:30 - 16:30
تاریخ شروع:
96/1/29
در حال ثبت نام برای ترم بهار
10سه شنبهعلی بوذری
و
فاطمه رادپور
تکنیک های تصویرسازی
ثبت نام

پیش ثبت نام
52000017:00 - 20:00
تاریخ شروع:
96/1/29
در حال ثبت نام برای ترم بهار
10سه شنبهمهران ایرانلوکاراکتر دیزاین
ثبت نام

پیش ثبت نام
35000010:00 - 12:00
تاریخ شروع:
96/1/23
در حال ثبت نام برای ترم بهار
10چهارشنبهکیوان عسگریترکیب بندی
ثبت نام

پیش ثبت نام
40000013:30 - 16:30
تاریخ شروع:
96/1/23
در حال ثبت نام برای ترم بهار
8چهارشنبهسحر آب آراستهرنگ شناسی
ثبت نام

پیش ثبت نام
41000017:30 - 19:30
تاریخ شروع:
96/1/30
در حال ثبت نام برای ترم بهار
10چهارشنبهنسیم بهاریحرفه تصویرگری
ثبت نام

پیش ثبت نام
5200009:30 - 12:30
تاریخ شروع:
96/1/31
در حال ثبت نام برای ترم بهار
10پنج شنبهسحر آب آراستهکارگاه طراحی فیگوراتیو - ترم اول

توجه

– قبل از ثبت نام حتما قوانین و مقرارات ثبت نام را مطالعه بفرمایید.

– در صورت نیاز به مشاوره و انتخاب دوره مورد نظر با شماره 88686531  تماس حاصل فرمائید.


تخفیف های ما

ثبت نام ترم بهار تا 13 فروردین سال 96 شامل 20% تخفیف،

ثبت نام بسته آموزشی دروس مقدماتی (طراحی فیگوراتیو، ترکیب بندی، رنگ شناسی) یا ثبت نام همزمان سه دوره شامل 10% تخفیف،

حداکثر تخفیف برای هر هنرجو 20% می باشد.