برای مشاهده جزئیات کلاسها و رزومه اساتید بر روی لینک ها کلیک فرمائید.
ثبت نام و پیش ثبت نامهزینه دوره (تومان)ساعتتعداد جلساتروزنام استاد
دوره ها ی آموزشی
45000017:00 - 20:00
در حال تشکیل
تاریخ شروع:
96/1/19
10شنبهسحر آب آراستهکارگاه طراحی فیگوراتیو - ترم دوم
50000010یک شنبهمهشید آسوده خواهطراحی تخصصی تصویرسازی
ثبت نام

پیش ثبت نام
49000013:30 - 16:30
در حال ثبت نام برای ترم تابستان
تاریخ شروع:
96/4/11
10یک شنبهکمال طباطباییاز طراحی ذهنی تا طراحی شخصیت
49000017:00 - 20:00
در حال تشکیل
تاریخ شروع: 96/1/27
10یک شنبهکمال طباطباییاز طراحی ذهنی تا طراحی شخصیت
51000010:00 - 13:00
در حال تشکیل
تاریخ شروع: 96/1/21
8دوشنبهسحر آب آراستهنقاشی پیشرفته
50000010دوشنبهمرجان فروغیارائه هنر تصویرگری در قالب کتاب الکترونیک
50000010دو شنبهمانلی منوچهریتصویر سازی کتاب کودک و نوجوان
ثبت نام

پیش ثبت نام
52000013:30 - 16:30
در حال ثبت نام برای ترم تابستان
تاریخ شروع:
96/4/13
10سه شنبهعلی بوذری
و
فاطمه رادپور
تکنیک های تصویرسازی
52000017:00 - 20:00
در حال تشکیل
تاریخ شروع:
96/1/29
10سه شنبهمهران ایرانلوکاراکتر دیزاین
ثبت نام

پیش ثبت نام
52000017:00 - 20:00
در حال ثبت نام برای ترم تابستان
تاریخ شروع:
96/4/20
10سه شنبهمهران ایرانلوکاراکتر دیزاین
40000013:30 - 16:30
در حال تشکیل
تاریخ شروع:
96/1/23
8چهارشنبهسحر آب آراستهرنگ شناسی
41000017:30 - 19:30
در حال تشکیل
تاریخ شروع:
96/1/30
10چهارشنبهنسیم بهاریحرفه تصویرگری
ثبت نام

پیش ثبت نام
41000017:00 - 20:00
در حال تشکیل
تاریخ شروع:
96/4/14
8چهارشنبهنسیم بهاریحرفه تصویرگری
5200009:30 - 12:30
در حال تشکیل
تاریخ شروع:
96/1/30
10پنج شنبهسحر آب آراستهکارگاه طراحی فیگوراتیو - ترم اول

توجه

– قبل از ثبت نام حتما قوانین و مقرارات ثبت نام را مطالعه بفرمایید.

– در صورت نیاز به مشاوره و انتخاب دوره مورد نظر با شماره 88686531  تماس حاصل فرمائید.


تخفیف های ما

ثبت نام ترم بهار تا 20 فروردین سال 96 شامل 15% تخفیف،

ثبت نام بسته آموزشی دروس مقدماتی (طراحی فیگوراتیو، ترکیب بندی، رنگ شناسی) یا ثبت نام همزمان سه دوره شامل 10% تخفیف،

حداکثر تخفیف برای هر هنرجو 20% می باشد.