اندیشه مولانا برای انسان معاصر

اندیشه‌های مولانا برای انسانِ معاصر

مدرس: نیما افراسیابی

طول دوره در هر ترم: ۴ جلسه ۱/۵ ساعته

شروع ترم ۹ از تاریخ ۹۵/۹/۲۴


مختصری درباره دوره اندیشه های مولانا برای انسان معاصر

این کلاس به شکلی طراحی شده، تا افرادی که امکان حضور در تمام ترم‌ها را ندارند، با شرکت در یک یا برخی از ترم‌ها هم بتوانند به اندازه همان بخشی که در کلاس حضور می‌یابند، از آن استفاده کنند. یعنی، فرض کنید که اگر قرار بود اکنون ترم ۱۴ برگزار شود، کسی که فقط در ترم‌های ۳ و ۸ شرکت داشته (یا حتی در هیچ ترمی شرکت نداشته) می‌تواند در ترم ۱۴ شرکت کند و به اندازه‌یِ حضورِ خویش از اندیشه‌هایِ معنویِ مولانا بهره‌مند شود. البته مسلم است که، اشخاصی که در همه ترم‌ها حضور دارند، بیشتر با اندیشه‌های مولانا آشنا خواهند شد و از این گنجِ معنوی، بیشتر بهره خواهند برد.

هدف این است که افرادِ مختلف، بعد از حضور در این کلاس، زندگیِ خوش‌تر، خوب‌تر (اخلاقی‌تر) و ارزشمندتری را تجربه کنند . برای این منظور، با توجه به دغدغه‌هایِ معنوی و اخلاقیِ انسانِ معاصر و نیز با عنایت به دستاوردهایِ هنری، فلسفی و روان‌شناختیِ این روزگار، اندیشه‌ها و جها‌ن‌نگری مولانا با استفاده از سه کتابِ اصلیِ او، یعنی کتاب‌هایِ «مثنوی معنوی»، «غزلیات» و «فیه مافیه»، شرح و نقد می‌شود. محور این کلاس، «مثنوی معنوی» است، و هر جلسه قسمتی از آن، بیت به بیت شرح داده خواهد شد. همچنین، در طول هر ترم یک غزلِ مولانا، به علاوه یک بخش از «فیه مافیه» شرح می‌شود.


اگر اینستاگرامی هستید آخرین اخبار و آفرها را دنبال کنید zimaarthouse@